Menu Close

Yhdenvertaisuusvastaavat

Yliopistossa saattaa esiintyä opiskelijoiden välistä kiusaamista, henkilökunnan taholta opiskelijoihin kohdistuvaa kiusaamista, sukupuolista häirintää tai muulla tavoin sopimatonta käytöstä.

Mikäli olet törmännyt tällaisiin ilmiöihin psykologian laitoksella tai psykologian opiskelijoiden keskuudessa, voit kertoa tapauksista hallituksen yhdenvertaisuusvastaaville Merille (metaln [at] utu [piste] fi) tai Pyrylle (pkhalo [at] utu [piste] fi).

Tästä löydät Fobia ry:n yhdenvertaisuusvastaavan yhteydenottolomakeen.

Lomakkeella voit ilmoittaa epäyhdenvertaisesta kohtelusta, syrjinnästä, häirinnästä tai muusta turvallisen tilan periaatteiden vastaisesta toiminnasta. Lomake on luottamuksellinen. Lomakkeen voi jättää anonyymisti, mutta yhteystiedot on hyvä jättää, jos toivot asialle jatkokäsittelyä. 

 

Fobian toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, jotka voit lukea alta. (Lähde: TYY)

Turvallinen tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua.

Turvallisen tilan periaatteiden tarkoitus on lisätä Fobiassa  toimimisen turvallisuutta. 

Kohtele toisia, niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Huomioi, että jokainen meistä on yksilö ja eroaa joskus paljonkin esimerkiksi henkilökohtaisten rajojen suhteen. Älä yleistä omia mieltymyksiäsi.

Älä oleta toisen identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta ominaisuudesta. Et voi tietää toisen kokemuksia, ajatuksia ja elämäntilannetta, saati itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan.  Teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi.

Älä yleistä omaa kokemustasi muita koskevaksi. Muiden kokemusta ei ole sopivaa määritellä heidän puolestaan.

Ole avoin ja kuuntele, kunnioita toista ihmisenä yli omien ennakkoluulojesi. Älä kyseenalaista tai tuomitse toisen erilaisuutta. Vaadi kunnioitusta myös itsellesi.

Anna tilaa. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

Käytä kieltä joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolisille.

Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja tai eleitä toisia ihmisiä kohtaan, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta poissaolevia kohtaan.

Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi jos toinen sitä pyytää. Se mikä tuntuu sinusta hyvältä, ei välttämättä toisen mielestä tunnu samalta. Pyri tulkitsemaan tilannetta ja toista osapuolta. Varmin toimintatapa on kysyä, kuunnella ja kunnioittaa.

Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele palautteen antajaa. Suhtaudu avoimesti saamaasi palautteeseen ja pyri huomioimaan palaute jatkossa.

Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, älä epäröi pyytää sitä. 

Tästä löydät Fobia ry:n yhdenvertaisuusvastaavan yhteydenottolomakeen.