Menu Close

Fuksin ABC

Aiheuttaako yliopistojargoni harmaita hiuksia? Ei hätää! Ohessa on pieni valikoima yleisimpää sanastoa, johon tulet todennäköisesti törmäämään psykologian opiskelijana.

Hifistelijöiden kannattaa tutustua pidennettyyn versioon (yli 3x!), jossa avataan  syvemmin Fobian ja opiskelijakulttuurin kiemuroita: Fuksin ABC.

Ainejärjestö
Yhdistys, joka yhdistää saman oppiaineen tai alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää monenmoista toimintaa. Turkulaisen psykologian opiskelijan ainejärjestö on Fobia.

Akateeminen vapaus
Yliopisto-opiskelijalle suotu vapaus suorittaa opintonsa parhaaksi näkemällään tavalla (opintosuunnitelma ja aikarajat huomioiden). Tarkoittaa käytännössä sitä, että perääsi ei katsella samalla tavalla kuin koulussa. Rimmaa Akateemisen vastuun kanssa.

Akateeminen vartti
Yliopistojen oma jännä aikakäytäntö. Jos luennon sanotaan alkavan esim. klo 10, se alkaa todellisuudessa varttia yli, ellei sen erikseen mainita alkavan tasalta (10:00). ”Tavan historia liittyy siihen, että aikoinaan yksittäisillä henkilöillä ei ollut omaa kelloa. Kun kaupungeissa oli kuitenkin tornikellot, jotka löivät tasatunnit, osattiin tämän lyönnin perusteella kokoontua luennolle noin viisitoista minuuttia myöhemmin” –Wikipedia.

Akateeminen vastuu:
Yliopisto-opiskelijana nimenomaan sinulla on vastuu opintojesi etenemisestä. Rimmaa Akateemisen vapauden kanssa.

Assarin ullakko (Assari):
Ruokala ylioppilastalojen kupeessa. Assarilla on yliopistoruokaloista mahdollisesti toiseksi pisimmät jonot.

Assistentti (Assari):
Yliopistossa töissä oleva henkilö, joka voi esim. opettaa tai tehdä tutkimusta. Usein tohtorin tutkintoa suorittava jatko-opiskelija.

Demo/Demonstraatio:
Demoissa tehdään luennoista poiketen jotain käytännöllisempää, mikä voi hämmentää yliopisto-opiskelijaa. Esimerkiksi Tilasto-kurssien demoissa tehdään jänniä juttuja tilasto-ohjelmilla.

Educarium (EDU):
Täältä löytyy opiskelijaravintola Macciavelli ja kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden kurssikirjasto, jota tulet käyttämään tiheästi.

Ekskursio (Eksku):
Matka toiseen kaupunkiin tai maahan, jolloin usein tutustutaan myös paikalliseen yliopistoon sekä juomakulttuuriin.

Feedback (Fedari):
Fobian ainejärjestölehti, joka tarjoaa sykähdyttävän annoksen viihdettä ja faktaa suoraan käpyrauhaseen. Ilmestyy perinteisesti 1-2 kertaa vuodessa. Fedariin otetaan juttuja kaikilta foobikoilta.

Fobian hallitus:
Fobialaisten valitsema joukko ihmisiä, jotka pyörittävät Fobian arkea (eli järjestävät suurimman osan järjestön toiminnasta). Uusi hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitukseen voi hakea kuka tahansa opiskeleva fobialainen. Lisää infoa pesteistä löytyy tältä sivulta tai hallitukselta: fobiahallitus (at) utu.fi.

Fobian huone (huone):
Fobian tosiasiallinen sydän, kohtu, corpus callosum ja superliima. Avoin päivin ja öin, huone tarjoaa foobikoille kaikkea, mitä opiskelujen ohessa tarvitsee: ilmaista kahvia, halpaa ruokaa, sohvia ja mahtavaa seuraa.

Foobikko:
Fobian valtakunnan turvallisesti kiintynyt jäsen. Jotkut sanovat, että foobikoksi synnytään. Virallisesti meihin voivat liittyä Turun yliopiston psykologian pääaineopiskelijat maksamalla kertaluontoisen jäsenmaksun (20€). Jäsenyys on voimassa opiskeluajan.

Fuksi:
Ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija. Pieni psykologinalku.

Hops:
Henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tehdään ensimmäisen vuoden aikana.

I/O-Speksi:
Indexin ja Opexin, eli Turun yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen yhteinen speksi.

Kandidaatintutkielma (Kandi):
Tutkielma, joka tehdään aineopintojen yhteydessä yleensä kolmannen vuoden aikana. Kandi on kirjallisuuskatsaus johonkin tiettyyn aiheeseen ja pituudeltaan yleensä 16-24 sivua. Jotkut kirjoittavat sen 10 päivässä, toisilla siihen kuluu 5 kuukautta. Molemmissa tapauksissa kahvia tuppaa kulumaan mittaamattomia määriä.

Kandidaatintutkinto (Kandi):
Oppiarvo, jonka saa, kun on suorittanut hyväksytysti kanditutkinnon vaatimukset, kuten perus- ja aineopinnot omasta pääaineestaan sekä kandidaatintutkielman.

Kolmikanta:
Kaikissa yliopiston virallisissa hallintoelimissä noudatetaan hallintomallia, jossa edustettuina ovat professorit, opiskelijat sekä muu henkilökunta. Yliopistossa opiskelija on siis osa hallintoa.

Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos:
Psykologian oppiaine muodostaa tämän laitoksen yhdessä filosofian ja logopedian oppiaineiden kanssa. Laitoksemme kuuluu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

KOPO:
Koulutuspolitiikka. KOPO:on kuuluu etenkin opiskelijoiden edunvalvonta. Fobian hallituksessa on oma KOPO-vastaava.

Luento:
Tavallisin opetusmuoto yliopistolla, jossa joku taho luennoi ja opiskelijat kuuntelevat. Luentoihin voi myös (erittäin harvoin) sisältyä jotain käytännöllisempää.

Luentopäiväkirja/Oppimispäiväkirja:
Dokumentti, joka joillakin kursseilla täytyy kirjoittaa oppimistaan asioista. Jokaisella on oma käsitys siitä, mitä luentopäiväkirjaan tulisi oikeastaan kirjoittaa.

Maisteri:
Yliopistosta valmistunut henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Psykologian maisterin tutkinto on 330 opintopisteen laajuinen.

Opintopiste (OP/Opari/Noppa):
Näitä saa kurssien suorittamisesta. Kela haluaa niitä ja niin sinäkin, jos mielit valmistua. Psykologian maisterin tutkintoon kuuluu 330 opintopistettä.

Professori (Proffa):
Yliopiston korkein opetus- ja tutkimustehtävä. Proffat ovat yliopiston kovimpia jermuja.

Psykologi:
Psykologian maisteri, joka on saanut laillistuksen Valviralta. Maailman pelastaja. Se, joksi tullaan joskus aikuisina.

Psykologian ja logopedian laitos:
Psykologian oppiaine muodostaa tämän yhdessä logopedian oppiaineen kanssa. Laitoksemme kuuluu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Psykologia-lehti:
Suomen psykologisen seuran julkaisema ainoa tieteellinen aikakausijulkaisu psykologiasta Suomessa. Kovaa tiedettä kovissa kansissa.

Psykologi-lehti:
Suomen psykologiliiton
julkaisema lehti, joka keskittyy enemmän ammatillisiin asioihin. Suositeltavaa luettavaa jokaiselle psykologille. Lehden saa automaattisesti liittoon liittymisen johdosta. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Psykologiliitto (Psyli):
Suomen psykologien oma ammattiliitto, joka valvoo etujamme. Liittyminen kannattaa tehdä heti opiskelujen alussa. Jäsenyys kustantaa opiskelijalle vaivaiset 12€ vuodessa. Liittymällä tilaat Psykologi-lehden automaattisesti kotiisi. Liittyä voi täyttämällä liittymislomakkeen Fobian huoneella. Psyliin liitytään aina oman paikallisyhdistyksen kautta, turkulaisten tapauksessa liittymällä Turun seudun psykologiyhdistykseen. Lisätietoa: www.psyli.fi.

Publicum (PUB):
Täällä me psykologit majailemme yhteiskuntatieteilijöiden lomassa.

Sitsit:
Jonkun tahon (esim. ainejärjestön/tiedekunnan/osakunnan) järjestämät illanistujaiset, johon liittyy oma säännöstönsä ja mahdollisesti myös teema. Sisältää laulua, juotavaa ja hulvatonta yhdessäoloa. Fobia järjestää vuosittain omat syys- ja kevätsitsit.

Sivuaine:
Jostain toisesta oppiaineesta suoritettuja perus- tai aineopintotasoisia opintoja. Tarvitset kandin tutkintoon vähintään kaksi lyhyttä (25 OP) sivuainetta.

Sosioemotionaalisen havaitsemisen intensiivikurssi (Senssis):
Viikko tiivistä yhdessäoloa ja sosiaalipsykologian ihmeitä noin 10 hengen pienryhmissä suljetuissa patjahuoneissa. Käydään yleensä toisen vuoden aikana. Kurssi, josta liikkuu eniten huhuja ja mörköjuttuja Fobiassa. Senssistä ei voi selittää; tiedät sitten kyllä, kun olet käynyt sen.

Speksi:
Yliopisto-opiskelijoiden musiikkiteatteriesitys, joka sisältää laulua, tanssia ja improvisaatiota. Fobialaisia pääsee usein ihastelemaan I/O-Speksissä.

Suomen psykologian opiskelijain liitto (SPOL):
Nimensä mukaisesti Suomen psykologian opiskelijat yhdistävä taho, joka järjestää isoja tapahtumia ympäri vuoden. SPOL on hyvä paikka tutustua muihin Suomen psykalaisiin. Lisätietoa: http://www.psykologianopiskelijat.net/

Tiedekunta:
Yliopiston hallinnollinen yksikkö, joka kokoaa yhteen toisiaan enemmän tai vähemmän lähellä olevien tieteenalojen laitoksia. Turun yliopistossa psykologian oppiaine kuuluu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Three beers (Trebari/Trebe):
Legendaarinen baari (nykyään kuollut ja kuopattu, *snif*) yo-kylässä. Trebestä löytyi yllättävän hyvä valikoima erilaisia oluita, siidereitä ja viskejä kuin myös perinteisiä lautapelejä ja mahdollisuus pelata biljardia.

Turun seudun psykologiyhdistys (Tupsy) ry:
Varsinaissuomalaisten psykologien etuja valvova paikallisyhdistys. Turkulaiset liittyvät Psykologiliittoon Tupsyn kautta. Lisätietoa: www.tupsy.fi

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY):
Turun yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon yliopiston perustutkinto-opiskelija kuuluu. Lisää tietoa: www.tyy.fi

TYY:n sauna:
Yo-talo B:ssä sijaitseva vuokrattava tila, josta löytyy sauna. Yleinen tapahtumapaikka moneen tilaisuuteen.

Vuosijuhlat:
Akateeminen juhlatapahtuma, joka on asteen verran hienompi kuin perinteiset opiskelijakarkelot. Pukukoodina perinteisesti miehillä frakki tai tumma puku ja naisilla iltapuku. Vuosijuhlilla lauletaan juomalauluja, syödään, juodaan ja pidetään puheita. Monin tavoin ne muistuttavatkin olemukseltaan kasvonkohotuksen saaneita sitsejä. Jotkut järjestöt järjestävät vuosijuhlia joka vuosi, mutta monet (kuten Fobia), vain kerran viidessä vuodessa tai harvemmin. Viimeksi Fobia järjesti 60-vuotisjuhlat vuonna 2018.