Valikko Sulje

Oppiainetiimit

Oppiainetiimit kokoontuvat keväisin pohjustamaan tulevan vuoden opetussuunnitelmaa. Tiimeissä käydään läpi psykologian oppiaineen kurssien nykytila ja kursseista saatu palaute sekä keskustellaan, kuinka kursseja tullaan järjestämään ja kehittämään tulevaisuudessa. Tiimeissä toimii henkilökunnan lisäksi opiskelijoita. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen tiimien toimintaan on tärkeää, jotta kursseista saataisiin ensikäden palautetta ja opiskelijoiden näkökulma tulisi viestitettyä henkilökunnalle.

Jos haluat osallistua keskusteluun kurssien järjestämisestä tai antaa palautetta kursseista, ovat oppiainetiimit mainio tapa vaikuttaa. Tiimeihin otetaan opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta ja niihin osallistuminen ei vaadi mitään kokemusta vastaavista tilanteista tai yhdistystoiminnasta. Tiimit kokoontuvat oppiaineen tiloissa perinteisesti 1-3 kertaa. Tiimeihin ilmoittautumisesta tiedotetaan, kun ne ovat ajankohtaisia.

Jokainen oppiainetiimi käsittelee omaan alueeseensa kuuluvia kursseja. Viime vuosina tiimejä on ollut neljä:

-Kehitys- ja sosiaalipsykologian tiimi

-Kognitiivisen ja neuropsykologian tiimi

-Kliinisen ja persoonallisuuspsykologian tiimi

-Metoditiimi.

Lisää tietoa oppiainetiimien toiminnasta voi kysyä Fobian koulutuspoliittiselta vastaavalta.