Valikko Sulje

Fuksin ABC

Tervetuloa Fobiaan uusi opiskelija!

Uutena opiskelijana yliopistomaailma voi tuntua jännittävältä, innostavalta ja ehkä vähän pelottavaltakin. Yliopistoelämää ei kuitenkaan tarvitse kohdata yksin, sillä ihanat tuutorit ovat fuksien tukena heti ensimmäisestä päivästä lähtien!

Hyödyllisiä linkkejä

Peppi (opintojärjestelmä)

Opiskelijaa koskevat opintorekisterin palvelut löytyvät täältä. Pepissä voi muun muassa ilmoittautua yliopistoon sekä ilmoittautua kursseille ja tenttiin. Myös Turun yliopiston opiskelijoiden opintosuoritukset tallennetaan Peppiin eli sieltä näkee suorittamansa opintopisteet ja kurssien arvosanat. 

Peppi (opinto-opas):
Opinto-oppaasta näkee, mitä kursseja tutkintoon kuuluu, sekä käytännön tietoja (kurssin aikataulu, ilmoittautumisajankohta, kurssikuvaus jne.) kursseista. Pääset tarkastelemaan psykologin maisterin tutkintoon kuuluvia kursseja valitsemalla ”Psykologia, psykologian kandidaatti ja maisteri (3v + 2,5 v)”.
Opinto-oppaasta voi tarkastella myös sivuainetarjontaa ”Sivuainetarjonta ja muut opintokokonaisuudet” -kohdasta.

Moodle:
Moodle on verkko-oppimisympäristö, joka sisältää eri yliopiston kurssien ja opintokokonaisuuksien käyttöön tarkoitettuja kurssialueita.
Kurssialueilta löytyy yleensä ohjeet ko. kurssin suorittamiseen, kurssin oppimateriaaleja, kurssin uutiset/tiedotteet sekä mahdollisesti erilaisia keskustelualueita ja kurssin suorittamiseen liittyviä tehtäviä. Osaan kurssialueista tarvitset rekisteröitymisavaimen, jonka saat kurssin vastuuopettajalta viimeistään kurssin alkaessa.

Utu mail:
 Yliopiston sisäinen viestintä kulkee pitkälti Utu mailin kautta eli Turun yliopiston sähköpostijärjestelmän kautta.

Intranet:
Intra kokoaa yliopistolaisen työssään ja opiskelussaan tarvitsemat palvelut, ohjeet, työkalut ja ajankohtaisviestinnän.
On kuitenkin yleisesti tiedossa oleva vitsi, ettei Intranetistä ikinä löydä tarvitsemaansa tietoa helposti ja kätevästi, joten jos etsit Intrasta vastauksia, varaa etsintäsessioon hermoja ja aikaa.

Yliopistosanasto

Aiheuttaako yliopistojargoni harmaita hiuksia? Ei hätää! Ohessa on pieni valikoima yleistä sanastoa, johon tulet todennäköisesti törmäämään psykologian opiskelijana.

A:

Ainejärjestö:
Yhdistys, joka yhdistää saman oppiaineen tai alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja sekä järjestää monenmoista toimintaa. Turun psykologian opiskelijoiden ainejärjestö on Fobia.

Akateeminen vapaus:
Yliopisto-opiskelijalle suotu vapaus suorittaa opintonsa parhaaksi näkemällään tavalla (opintosuunnitelma ja aikarajat huomioiden). Tarkoittaa käytännössä sitä, että perääsi ei katsella samalla tavalla kuin koulussa. Rimmaa Akateemisen vastuun kanssa.

Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto (AATU):
Loppukevään tapahtuma, jossa opiskelijamassat kiertävät Aurajoen rannassa olevia jokilaivoja. Palkinnoksi saa tutkintoja sekä kunniaa haalarimerkkien muodossa.

Akateeminen vartti:
Yliopistojen oma jännä aikakäytäntö. Jos luennon sanotaan alkavan klo 10, niin se todellisuudessa alkaa klo 10:15, ellei sen erikseen mainita alkavan tasalta (aikataulussa ilmoitettu 10:00). Akateemisen vartin sääntö koskee myös luennon loppua eli 10 – 12 kestävä luento kestää oikeasti 10.15 – 11:45.

Wikipedian mukaan akateeminen vartti on saanut alkunsa tästä: ”Tavan historia liittyy siihen, että aikoinaan yksittäisillä henkilöillä ei ollut omaa kelloa. Kun kaupungeissa oli kuitenkin tornikellot, jotka löivät tasatunnit, osattiin tämän lyönnin perusteella kokoontua luennolle noin viisitoista minuuttia myöhemmin.”

Akateeminen vastuu:
Yliopisto-opiskelijana nimenomaan sinulla on vastuu opintojesi etenemisestä. Rimmaa Akateemisen vapauden kanssa.

Assarin ullakko (Assari):
Ruokala ylioppilastalojen kupeessa. Assarilla on yliopistoruokaloista mahdollisesti toiseksi pisimmät jonot ruuhka-aikaan.

Assistentti (Assari):
Yliopistossa töissä oleva henkilö, joka voi esim. opettaa tai tehdä tutkimusta. Usein tohtorin tutkintoa suorittava jatko-opiskelija.

C:

Cortex (Tampereella):
Tampereen yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö.

D:

Demo/Demonstraatio:
Demoissa tehdään luennoista poiketen jotain käytännöllisempää, mikä voi hämmentää yliopisto-opiskelijaa. Esimerkiksi Tilasto-kurssien demoissa tehdään jänniä juttuja tilasto-ohjelmilla.

Dialectica:
Turun yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö. Tunnistaa mustista haalareista. Kuuluu Indexin piiriin.

E:

Edari:
Edari on henkilö, joka vaikuttaa TYY:n edustajistossa.

Educarium (EDU):
Täältä löytyy opiskelijaravintola Macciavelli sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden kurssikirjasto, josta monet psykologian kurssikirjat löytyvät.

Edustajisto:
Turun yliopiston ylioppilaskunnan 41-henkinen opiskelijoista koostuva edustajisto päättää yliopiston asioista. Valitaan opiskelijavaalein kahden vuoden välein. Vähän niin kuin yliopiston eduskunta.

Ekskursio (Eksku/excu):
Matka toiseen kaupunkiin tai maahan, jolloin usein tutustutaan myös paikalliseen yliopistoon sekä juomakulttuuriin. Exculla voidaan viitata myös työelämätutustumiseen tai kulttuuritapahtumaan.

F:

Fallos:
Fallos kuuluu oleellisesti Foobikon sielunelämään ja Fobian omaan mytologiaan. Fobian huoneelta löytyykin monta puista fallosta.

Wikipedia: ”Fallossymboli on miehen sukupuolielintä erektiossa kuvaava, mieskuntoa ja miehisyyttä ilmentävä merkki tai muu symboli.”

Feedback (Fedari):
Fobian ainejärjestölehti, joka tarjoaa sykähdyttävän annoksen viihdettä ja faktaa suoraan käpyrauhaseen. Ilmestyy perinteisesti 1-2 kertaa vuodessa. Fedarissa on juttuja useammilta foobikoilta.

Fobia:
Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö, jonka jäsenet tunnistaa violettimustista haalareista. Tekee kaikkea kivaa puolestasi, eikä pyydä vastineeksi muuta kuin rakkaudenosoituksesi.

Fobian hallitus:
Fobialaisten valitsema joukko ihmisiä, jotka pyörittävät Fobian arkea (eli järjestävät suurimman osan järjestön toiminnasta). Uusi hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitukseen voi hakea kuka tahansa opiskeleva fobialainen. Lisää infoa pesteistä löytyy tältä sivulta tai hallitukselta: fobiahallitus [at] utu [piste] fi.

Fobian ainejärjestötila eli Huone:
Fobian tosiasiallinen sydän, kohtu, corpus callosum ja superliima. Avoin päivin ja öin, Huone tarjoaa foobikoille kaikkea, mitä opiskelujen ohessa tarvitsee: kahvia, halpaa ruokaa, sohvia ja mahtavaa seuraa.

Foobikko tai Fobsu:
Fobian valtakunnan turvallisesti kiintynyt jäsen. Jotkut sanovat, että foobikoksi synnytään. 

Fuksi:
Ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija. Pieni psykologinalku.

Fuksipassi:
Passi, jonka tuutorit jakavat jokaiselle fuksille yliopiston ensimmäisellä viikolla. Sen avulla mitataan uusien foobikkojen henkistä ja fyysistä kanttia erinäisten tehtävien avulla. Passissa mainittuja tehtäviä suorittamalla fuksi kerää itselleen pisteitä ja siten kisaa Vuoden fuksin tittelistä.

G:

Gradu:
Iso G, viimeinen ponnistus, kolmen vuoden kauhukammio. Pro gradu – tutkielma suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. Psykologian opiskelijat ottavat gradun yleensä kohtalaisen vakavasti ja tekevät usein sitä varten oikeaa tutkimusta (joko itsenäisesti tai osana tutkimusryhmää). Gradun täytyy valmistua, jos haluat valmistua.

H:

Haalarimerkki:
Näitä saa opiskelijatapahtumista kaiken värisinä ja kokoisina. Haalarimerkit on soveliasta ommella haalareihin itse, ilman äidin apua. Haalarimerkkien ompelu voi olla yllättävän eheyttävää, terapeuttista ja reflektointia herättävää toimintaa.

Haalarit:
Opiskelijan mukavin vaate, joissa voi remuta ympäri vuoden. Foobikon haalarit ovat bipolaarisesti musta-violetit. Fuksit tilaavat perinteisesti itselleen haalarit syyslukukauden loppuun mennessä.

Hallopedi:
Yliopiston hallinnon opiskelijaedustaja. Hallopedeja istuu esim. tiedekuntien ja laitosten johtokunnissa valvomassa opiskelijoiden etuja. Ks. myös KOPO ja Kolmikanta.

Harjoitustyöt:
Tehtäviä, joita joutuu tekemään ja palauttamaan kursseilla. Psykologian opinnoissa näitä kohtaa etenkin Tilasto-kursseilla.

Hops:
Henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tehdään ensimmäisen vuoden aikana, ja jota mahdollisesti päivitetään opiskeluaikana.

Humanisti:
Humanististen tieteiden opiskelija. Niitä tulee kaiken värisinä, karvaisina ja kokoisina.

I:

Impuls:
Åbo Akademin psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Fobia järjestää ajoittain Impulsin kanssa toimintaa.

Index ry:
Turun yliopiston yhteiskunta- ja kasvatustieteellisten opiskelijoiden yhteinen tiedekuntajärjestö. Valvoo yhteiskunta- ja kasvatustieteellisen opiskelijoiden etuja, sekä järjestää kaikenlaisia tapahtumia. Tulee fukseille yleensä tutuksi Lisää tietoa: www.index.utu.fi

I/O-Speksi:
Indexin ja Opexin, eli Turun yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen yhteinen speksi. Speksi tarkoittaa interaktiivista musiikki- ja tanssinumeroilla höystettyä opiskelijateatteria.

Itsemurhayksiö:
Turun Ylioppilassäätiön 18 neliön asunnot, joita löytyy yo- kylästä. Vaikka et pääsisi itse kokemaan itsemurhayksiön omalaatuista tunnelmaa, todennäköisesti joku kavereistasi saa siihen etuoikeuden. Vaihtoehtoisesti myös jännä ekskursiokohde.

K:

Kandidaatintutkielma (Kandi):
Tutkielma, joka tehdään aineopintojen yhteydessä yleensä kolmannen vuoden aikana. Kandi on kirjallisuuskatsaus johonkin tiettyyn aiheeseen ja pituudeltaan yleensä 16-24 sivua. Jotkut kirjoittavat sen 10 päivässä, toisilla siihen kuluu 5 kuukautta. Molemmissa tapauksissa kahvia tuppaa kulumaan mittaamattomia määriä.

Kandidaatintutkinto (Kandi):
Oppiarvo, jonka saa, kun on suorittanut hyväksytysti kanditutkinnon vaatimukset, kuten perus- ja aineopinnot omasta pääaineestaan sekä kandidaatintutkielman.

Kastajaiset:
Alkusyksystä pidettävä tapahtuma, jossa uudet opiskelijat kastetaan foobikoiksi. Kastajaiset järjestetään kakkosvuotisten toimesta. Ohjelmistoon voi kuulua esim. painimista karhujen kanssa tai kävelyä tulisilla hiilillä. Kaikki kastajaisiin osallistuneet eivät ole palanneet seuraavana aamuna henkisesti tai fyysisesti täysin kokonaisina.

Katko:
Turun yliopiston kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erikoispedagogiikan ainejärjestö. Tunnistaa punaisista haalareista. Kuuluu Indexin piiriin.

KELA:
Kansaneläkelaitos. Se taho, jolta saat mm. opintotukea. Jos opintopisteitä ei tule tarpeeksi, voi Kelalta tulla mieltä kohottavia rakkauskirjeitä.

Kesätentti:
Tentti, joka tehdään kesällä.

Kirjatentti:
Tentti, jonka alue perustuu pelkästään kirjallisuuteen (ei luentoja).

Klinikka/Moniammatillinen opetusklinikka:
Klinikkakursseilla pääset itse harjoittamaan taitojasi ja työskentelemään kimuranttien asiakastapausten parissa. Sisältyy maisterivaiheen opintoihin.

Kolmikanta:
Kaikissa yliopiston virallisissa hallintoelimissä noudatetaan hallintomallia, jossa edustettuina ovat professorit, opiskelijat sekä muu henkilökunta. Yliopistossa opiskelija on siis osa hallintoa.

Kompleksi (Helsingissä):
Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö.

KOPO:
Koulutuspolitiikka. KOPO:on kuuluu etenkin opiskelijoiden edunvalvonta. Fobian hallituksessa on oma Koulutuspoliittinen vastaava eli Kopo.

Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos:
Psykologian oppiaine muodostaa tämän laitoksen yhdessä filosofian ja logopedian oppiaineiden kanssa. Laitoksemme kuuluu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

L:

Luento:
Tavallisin opetusmuoto yliopistolla, jossa joku taho luennoi ja opiskelijat kuuntelevat. Luentoihin voi myös (erittäin harvoin) sisältyä jotain käytännöllisempää.

Luentopäiväkirja/Oppimispäiväkirja:
Dokumentti, joka joillakin kursseilla täytyy kirjoittaa oppimistaan asioista. Jokaisella on oma käsitys siitä, mitä luentopäiväkirjaan tulisi oikeastaan kirjoittaa.

M:

Macciavelli (Maccis):
Ruokala Educariumissa. Macciksessa on yliopiston ruokaloista kenties pisimmät jonot. Kokeneemmille herkkusuille suositellaan Macin Deli-osiota, josta saa (kalliimpaan hintaan) yllättävää kyllä aika hyvää ruokaa.

Maisteri:
Yliopistosta valmistunut henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Psykologian maisterin tutkinto on 330 opintopisteen laajuinen.

Mustanaamio:
Fobian maskotti 90-luvulta, joka vetää kovia jätkiä turpaan. Mustanaamio on seikkaillut monen foobikkosukupolven kollektiivisessa alitajunnassa.

O:

Oidipus:
Itä-Suomen yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö (Joensuussa).

Opintolaina:
Opintolaina on valtion takaama laina opiskelijoille, jota voi saada opintotukikuukausilta. Opintolainaa haetaan opintotuen yhteydessä Kelalta, joka myöntää lainatakauksen. Lainatakauksen saatua opintolainaa voi nostaa omasta pankistaan.

Opintopiste (OP/Opari/Noppa):
Näitä saa kurssien suorittamisesta. Kela haluaa niitä ja niin sinäkin, jos mielit valmistua. Psykologian maisterin tutkintoon kuuluu 330 opintopistettä.

Opintotuki:
Se raha, mitä saat Kelalta kerran kuukaudessa. Koostuu opintorahasta ja lainatakauksesta.

Opiskelijakortti:
Vaaleansininen muoviläpyskä, joka todistaa yhteiskunnallisesta asemastasi opiskelijana. Muistathan hakea lukuvuositarran korttiisi TYY:n toimistosta. Eniten joudut vilauttamaan korttia opiskelijaravintoloissa ja VR:n kanssa asioidessasi. Opiskelijakortin saa myös sähköisenä versioina puhelinsovelluksena.

Osakunta:
Opiskelijajärjestö, joka kerää tietyllä alueella syntyneet opiskelijat yhteen ja järjestää heille monenlaista toimintaa. Ennen osakunnilla on ollut suurempi rooli kuin nykyään. Turun yliopistosta löytyvät Varsinaissuomalainen, Satakuntalais- Hämäläinen, Pohjalainen ja Savo-Karjalainen osakunta.

P:

Pikkujoulut:
Fobia järjestää perinteisesti marraskuussa pikkujoulut, joiden toteutuksesta vastaavat fuksit. Pikkujouluissa paljastetaan myös Vuoden Foobikko ja Vuoden Fuksi.

P-Klubi:
Turun yliopiston poliittisen historian ja valtio-opin opiskelijoiden ainejärjestö. Kuuluu Indexin piiriin.

Poikkitieteellisyys:
Tieteellisten rajojen ja aatteellisten poteroiden rikkomista molemminpuolisella kanssakäymisellä. Pop juttu nykyään. Onnistuu hyvin juomakierroksilla ja sitseillä.

Professori (Proffa):
Yliopiston korkein opetus- ja tutkimustehtävä. Proffat ovat yliopiston kovimpia jermuja.

Psykologi:
Psykologian maisteri, joka on saanut laillistuksen Valviralta. Maailman pelastaja. Se, joksi tullaan joskus aikuisina.

Psykologian ja logopedian laitos:
Psykologian oppiaine muodostaa tämän yhdessä logopedian oppiaineen kanssa. Laitoksemme kuuluu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Psykologia-lehti:
Suomen psykologisen seuran julkaisema ainoa tieteellinen aikakausijulkaisu psykologiasta Suomessa. Kovaa tiedettä kovissa kansissa.

Psykologi-lehti:
Suomen psykologiliiton julkaisema lehti, joka keskittyy enemmän ammatillisiin asioihin. Suositeltavaa luettavaa jokaiselle psykologille. Lehden saa automaattisesti liittoon liittymisen johdosta. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Psykologiliitto (Psyli):
Suomen psykologien oma ammattiliitto, joka valvoo etujamme. Liittyminen kannattaa tehdä heti opiskelujen alussa. Jäsenyys kustantaa opiskelijalle vaivaiset 12€ vuodessa. Liittymällä tilaat Psykologi-lehden automaattisesti kotiisi. Liittyä voi täyttämällä liittymislomakkeen Fobian huoneella. Psyliin liitytään aina oman paikallisyhdistyksen kautta, turkulaisten tapauksessa liittymällä Turun seudun psykologiyhdistykseen. Lisätietoa: www.psyli.fi.

Publicum (PUB):
Täällä me psykologit majailemme muiden yhteiskuntatieteilijöiden lomassa.

R:

Reaktioaikapeli:
Speden speleistäkin tuttu laite, jolla voi testata omia motorisia refleksejä sekä tietenkin ärsyttää muita. Löytyy Fobian huoneelta. Maksimipistemäärä on maaginen 248. Saatko täydet pisteet jaloillasi? Entä kulmakarvoilla?

Reflektointi:
Psykologit tykkäävät harrastaa tätä, etenkin vessassa ja luentopäiväkirjoissa.

Ryhmähuone:
Educariumin kirjastossa on lasiseinäisiä ryhmätyötiloja, joihin voi mennä jos ne ovat tyhjiä tai voi tehdä varauksen etukäteen netissä. Ryhmähuoneissa on keskustelu sallittua, mutta varoitus: äänieristys ei ole kummoinen…

S:

Sh eli seminaarihuone:
Pienehköjä tiloja erilaisille ryhmätapaamisille, joskus myös pienille luennoille. Voit varata huoneen toimistosihteeri Minna Varjoselta tai oman utu-sähköpostisi kalenterin kautta.

 Sitsit:
Jonkun tahon (esim. ainejärjestön/tiedekunnan/osakunnan) järjestämät illanistujaiset, johon liittyy oma säännöstönsä ja mahdollisesti myös teema. Sisältää laulua, juotavaa ja hulvatonta yhdessäoloa. Fobia järjestää vuosittain vähintäänkin omat syys- ja kevätsitsit.

Sivuaine:
Jostain toisesta oppiaineesta suoritettuja perus- tai aineopintotasoisia opintoja. Tarvitset kandin tutkintoon vähintään kaksi lyhyttä (25 OP) sivuainetta.

Sosioemotionaalisen havaitsemisen intensiivikurssi (Senssis):
Nyt jo edesmennyt kurssi. Viikko tiivistä yhdessäoloa ja sosiaalipsykologian ihmeitä noin 10 hengen pienryhmissä suljetuissa patjahuoneissa. Käytiin yleensä toisen vuoden aikana. Kurssi, josta liikkuu eniten huhuja ja mörköjuttuja Fobiassa.

Speksi:
Yliopisto-opiskelijoiden musiikkiteatteriesitys, joka sisältää laulua, tanssia ja improvisaatiota. Fobialaisia pääsee usein ihastelemaan I/O-Speksissä.

SPSS:
Jokaisen foobikon lemppariohjelma, johon päästään tutustumaan tilasto- kursseilla. SPSS:stä löytyy kivoja analyyseja jokaiseen arjen pikku pulmaan.

Stimulus:
Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö.

Suomen psykologian opiskelijain liitto (SPOL):
Nimensä mukaisesti Suomen psykologian opiskelijat yhdistävä taho, joka järjestää isoja tapahtumia ympäri vuoden. SPOL on hyvä paikka tutustua muihin Suomen psykalaisiin. Lisätietoa: http://www.psykologianopiskelijat.net/

T:

Tiedekunta:
Yliopiston hallinnollinen yksikkö, joka kokoaa yhteen toisiaan enemmän tai vähemmän lähellä olevien tieteenalojen laitoksia. Turun yliopistossa psykologian oppiaine kuuluu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Three beers (Trebari/Trebe):
Legendaarinen baari (nykyään kuollut ja kuopattu, *snif*) yo-kylässä. Trebestä löytyi yllättävän hyvä valikoima erilaisia oluita, siidereitä ja viskejä kuin myös perinteisiä lautapelejä ja mahdollisuus pelata biljardia.

T-klubi:
Turun yliopiston taloustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Tunnistaa pinkeistä haalareista. Kuuluu Indexin piiriin.

Turku:
Suomen vanha pääkaupunki. Turusta löytyy monia mielenkiintoisia historiallisia ilmiöitä, kuten Tuomiokirkko, föri, Matti ja Teppo sekä Robin. Turku on ihan oikeasti aika veikeä paikka elää.

Turun seudun psykologiyhdistys (Tupsy) ry:
Varsinaissuomalaisten psykologien etuja valvova paikallisyhdistys. Turkulaiset liittyvät Psykologiliittoon Tupsyn kautta. Lisätietoa: www.tupsy.fi

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY):
Turun yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon yliopiston perustutkinto-opiskelija kuuluu. Lisää tietoa: www.tyy.fi

Turun ylioppilassäätiö (TYS):
Taho, joka järjestää monen turkulaisen opiskelijan asunnon.

TYY:n sauna:
Yo-talo B:ssä sijaitseva vuokrattava tila, josta löytyy sauna. Yleinen tapahtumapaikka moneen tilaisuuteen.

V:

Vappu:
Työväen ja opiskelijoiden suuri juhla, joka päättää akateemisen lukuvuoden. Vappuna kirmataan haalarit päällä ja yo-hatut päässä. Fobia järjestää vappuaattona perinteisesti vappuvastaanoton. Vappuun kuuluu monenlaista ohjelmaa, kuten TYY:n vappukulkue. Voi aiheuttaa katkoksia muistissa ja vaikeuksia ajan ja avaruuden hahmottamisessa.

Virkamiesruotsi:
Korkeakoulututkintoihin kuuluva pakollinen suoritus, joka muistuttaa, kuinka ruosteessa ruotsisi olikaan. Joillekin viimeinen kurssi, joka uupuu ennen valmistumista.

Vuoden foobikko:
Foobikot äänestävät joka vuosi vuoden foobikkoa, joka saa osakseen mittaamatonta kunniaa, sekä haltuunsa vuoden ajaksi Vuoden foobikko – kiertopalkinnon. Vuoden foobikko paljastetaan vuoden lopulla Pikkujouluissa.

Vuoden fuksi:
Fuksi, joka on osoittanut eniten sympaattisuutta, positiivisuutta ja meininkiä fuksisyksyn aikana sekä kerännyt ansiokkaasti pisteitä omaan fuksipassiinsa. Vuoden fuksi paljastetaan vuoden lopulla Pikkujouluissa.

Vuosijuhlat:
Akateeminen juhlatapahtuma, joka on asteen verran hienompi kuin perinteiset opiskelijakarkelot. Pukukoodina perinteisesti miehillä frakki tai tumma puku ja naisilla iltapuku. Vuosijuhlilla lauletaan juomalauluja, syödään, juodaan ja pidetään puheita. Monin tavoin ne muistuttavatkin olemukseltaan kasvonkohotuksen saaneita sitsejä. Jotkut järjestöt järjestävät vuosijuhlia joka vuosi, mutta monet (kuten Fobia), vain kerran viidessä vuodessa tai harvemmin. Viimeksi Fobia järjesti 60-vuotisjuhlat vuonna 2018.

 Y:

Yhdistyksen kokoukset:
Yhdistyksen kokoukset ovat avoimia koko jäsenistölle. Fobiassa pidetään perinteisesti yhdistyksen kokous kahdesti vuodessa: keväällä ja syksyllä. Syyskokouksessa valitaan seuraavan vuoden hallitus.

Yliopisto:
Korkeamman oppimisen paikka, jossa tulet viettämään noin 5-6 vuotta elämästäsi ja ehkä myös oppimaan jotain. Yliopistossa opiskelijan ei tarvitse olla passiivinen asiakas, vaan hänen on oikeus saada äänensä kuuluviin ja olla mukana opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa (ks. Kolmikanta). Yliopisto on eri juttu kuin koulu.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS):
Auttaa opiskelijaa, jos on pipi.

Yo-kylä:
Opiskelija-asuntoalue yliopiston lähellä. Mikään ei vedä vertoja tälle betoni- ihmeelle, jonka labyrinteista löytyy sitä oikeaa opiskelijamystiikkaa. Yo-kylään mentäessä on suositeltavaa ottaa mukaan kartta ja kahden päivän muona-annokset. Jotkut kylään eksyneet eivät palaa koskaan. Ks. myös Turun ylioppilassäätiö ja Itsemurhayksiö.