Valikko Sulje

Tenttiarkisto

Alla olevista linkeistä pääset katselemaan Fobian tenttiboksiin saapuneita tenttikysymyksiä kursseittain.

Tenttikysymyksiä voi jättää sähköiseen tenttiboksiin. Sinne pääset TÄSTÄ.

Perusopinnot

Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet

Kehityspsykologian perusteet

Tutkimuksen teon perusteet

Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet

Aineopinnot

Adult Clinical Neuropsychology

Development of aggression

Emootiopsykologian perusteet

Forensic Psychological Assessment I

Introduction to Bilingualism

Kehityspsykologia II

Kehityspsykologia III

Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet

Kognitiivinen neurotiede / Cognitive neuroscience

Kognitiiviset prosessit

Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät

Kulttuuri ja mielenterveys

Mentalisaatio mielenterveystyössä

Neuropsykologia

Persoonallisuuspsykologia II

Psychology of language

Psychopharmacology

Psykologian historia

Psykologinen arviointi

Psykometriikka

Psykoterapian perusteet

Psyykkiset häiriöt

Ryhmän käyttö psykologin työssä

Ryhmän ohjaamisen perusteet

Sleep and dreaming

Sosiaalipsykologia I / Social psychology I

Sosiaalipsykologia II

Sosioemotionaalisen havaitsemisen intensiivikurssi

Tieteenteon etiikka

Tilasto I

Tilasto II

Tilasto III

Tutkimushaastattelu

Tutkimusaineiston analyysi

Työ- ja organisaatiopsykologia

Työterveyspsykologia

Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu

Uni ja hyvinvointi

Uni, terveys ja yhteiskunta

Muiden oppiaineiden tentit

Filosofia

Oikeuspsykologia

Työ- ja organisaatiopsykologia (Avoin yliopisto)

Evoluutiopsykologia

Neurotiede

Monikulttuurisuus