Valikko Sulje

Mentalisaatio mielenterveystyössä

 Kevät 2024
Tentaattori: Ari Kaukiainen
  1. Mentalisoinnin arvioinnin päälinjat
  2. Miten artikkelin kirjoittaja liittää yhteen muutoksen hitauden psykoterapiassa ja kommunikaatiohäiriön
  3. Mentalisointi selviytymiskeinona
  4. Vanhemmuuden reflektiivinen funktio
14.3.2022
Tentaattori: Ari Kaukiainen
 
1. Handbook of mentalizing: Miten masennusta voidaan ymmärtää mentalisaation ongelmien näkökulmasta?
 
2. Mieli meissä: Mielentäminen selviytymiskeinona?
 
3. Ruuskan artikkeli: Miten psykoterapian muutoksen vaikeutta voidaan ymmärtää episteemisen luottamuksen näkökulmasta?
 
Kevät 2021
 
Kaikki vastaavat kysymyksiin 1. ja 4. ja jompaan kumpaan kysymyksistä 2. ja 3.
 
1. Handbook of mentalizing:
Mitä tarkoitetaan suhdepassilla (relational passport) Batemanin ym. mukaan?
 
2. Mieli meissä:
Mistä osatekijöistä mielentäminen koostuu?
 
3. Mentalisaatio: teoriasta käytäntöön:
Vanhemmuuden reflektiivinen funktio Kallandin mukaan?
 
4. Artikkeli:
Minkä psykologisten mekanismien kautta mentalisaatioteoria auttaa ymmärtämään muutoksen vaikeutta ja hitautta terapiassa?