Menu Close

Opiskelu

Psykologian perustutkintokoulutus on tieteellis-ammatillista ja koostuu psykologian kandidaatin (PsK, 180 op) ja maisterin tutkinnoista (PsM, 150 op). Psykologian kandidaatin tutkinnossa tavoitteena on tutustuttaa opiskelija eri psykologian alojen perusteisiin ja luoda edellytykset psykologisen tiedon syventämiseen sekä alan kehityksen seuraamiseen. Psykologian maisterin tutkinto puolestaan antaa valmiudet toimia psykologian alan asiantuntijana sekä soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä. PsM-tutkinto tuottaa kelpoisuuden toimia laillistettuna psykologina. Koska psykologian sovellus pohjautuu tutkimukseen, kiinnitetään koulutuksessa erityistä huomiota psykologisen ja yleisen tieteellisen metodiikan opettamiseen.

Psykologinen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia seuraavanlaisilla kysymyksillä: Miten ihmismieli toimii? Miten aivot toimivat? Mikä saa ihmisen ylipäätään toimimaan?  Miksi ihminen käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy? Miten mieli kehittyy läpi elämänkaaren? Mikä saa aikaan erilaiset tunnetilat? Miten ihmisen käyttäytyminen muuttuu seurassa? Kuinka mielen toiminta ja käyttäytyminen eroavat yksilöstä toiseen? Ihmismielen toimintaa ja ihmisen käyttäytymistä tutkitaan kaikilla mahdollisilla elämänalueilla ja elämäntilanteissa: niin liikenteessä, koulunpenkillä, urheilujoukkueessa ja kokouksissa kuin myös masentuneena, onnellisena, päihtyneenä ja vihaisena.” (TY, 2013)

Turun yliopiston psykologian oppiaine tunnetaan parhaiten paitsi korkealaatuisesta tutkimuksesta myös ainutlaatuisesta opetusklinikasta. Merkittävimmät tutkimusalueet ovat kognitiivinen neurotiede, tajunnantutkimus sekä sosiaali- ja kehityspsykologia, erityisesti lukemisen, tekstinymmärtämisen ja oppimisen tutkimus. Opiskelijat voivat helposti päästä koehenkilöiksi ja tutkimusassistenteiksi mm. laitoksen oman tutkimuslaboratorion EEG-, TMS- ja unitutkimuksiin. Myös fMRI- ja PET-tutkimukset tulevat TYKS-yhteistyön kautta monille myös käytännön tasolla tutuiksi.

Aikaisemmin pääsykoekirjoina suositut Mieli ja Aivot sekä Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät ovat turkulaista tuotantoa. Uusin laitoksemme henkilökunnan julkaisema kirja on professori Antti Revonsuon tietoisuuden arvoituksia käsittelevä Consciousness. Sosiaali- ja kehityspsykologisessa tutkimuksessa on viime aikoina eniten mainetta saanut KiVa Koulu -projekti, joka on levinnyt suomalaisiin kouluihin huimalla nopeudella. Projektin vetäjä, professori Christina Salmivalli valittiin vuoden psykologiksi 2009.

Turussa on aina annettu kaikkien kukkien kukkia, niinpä opetustarjontakin on laaja-alaista ja mitään osa-aluetta ei jätetä käsittelemättä. Lisäksi Turun yliopiston psykologian oppiaine tekee yhä tiivistyvää yhteistyötä Åbo Akademin sisarlaitoksen kanssa yhteisessä Turku School of Behavioural Sciences –yksikössä. Näinollen opiskelijoidemme käytettävissä ovat omien opettajiemme lisäksi myös Suomen tunnetuimmat asiantuntijat mm. oikeuspsykologian ja seksologian sovellusalueilta.

Turun psykologisessa traditiossa painotetaan ihmisten kohtaamisen ja pienryhmädynamiikan ymmärryksen merkitystä psykologin perustaitoina vankan teoreettisen perustan lisäksi. Kiehtovimpia kursseja on jo 1970-luvulta järjestetty, vain pääaineopiskelijoille tarjottava ryhmädynamiikan intensiivikurssi, jossa opiskelijat sulkeutuvat viikoksi pienryhmissä laitoksen tiloihin tutustumaan hetkessä elämisen iloihin ja haasteisiin. Turun yliopiston moniammatillinen opetusklinikka tarjoaa puolestaan opiskelijoille yhteensä 24 opintopisteen verran asiakastyötä aitojen asiakastapausten parissa yhteistyössä sosiaalityön opiskelijoiden kanssa. Käytännön osaamisestaan tunnetut turkulaiset psykologian opiskelijat ovatkin kysyttyjä työntekijöitä ympäri maata sovellusalueesta riippumatta.

Jos Sinulla on kysyttävää mistä tahansa psykologian opiskeluun liittyvästä, hallituksemme vastaa mielellään. Lähetä sähköpostia osoitteella fobiahallitus [at] utu.fi.