Valikko Sulje

Tutkimusaineiston analyysi

Syksy 2023

Tentaattori: Saana Myllyntausta

  1. Mihin logistista regressiota voi käyttää? Mitä tunnuslukuja sen yhteydessä raportoidaan ja mitä ne tarkoittavat?
  2. Mitä tarkoittaa riskisuhde?
  3. Mitä tarkoittaa Greenhouse-Geisser-korjaus
  4. SPSS-tulosten tulkinta: ANOVA
  5. SPSS-tulosten tulkinta: logistinen regressio

12.12.2022

Tentaattori: Saana Myllyntausta 

Essee:

Lineaarinen regressio, sen tunnusluvut ja mitä ne kertovat.

SPSS-tulosteiden tulkinta: Kovarianssianalyysi (kurssin 5. harjoitustehtävän tulosteiden tulkinta: lukunopeus, ikkunan koko ja luokka-aste)

+ monivalintoja, mm:

Milloin käytetään Greenhouse-Geisseriä?

Mikä on R2?

P-arvon tulkinta useassa eri monivalinnassa.

Pää- ja yhdysvaikutuksen tunnistaminen liitteenä olevasta kuvaajasta.