Menu Close

Tutkimusaineiston analyysi

12.12.2022

Tentaattori: Saana Myllyntausta 

Essee:

Lineaarinen regressio, sen tunnusluvut ja mitä ne kertovat.

SPSS-tulosteiden tulkinta: Kovarianssianalyysi (kurssin 5. harjoitustehtävän tulosteiden tulkinta: lukunopeus, ikkunan koko ja luokka-aste)

+ monivalintoja, mm:

Milloin käytetään Greenhouse-Geisseriä?

Mikä on R2?

P-arvon tulkinta useassa eri monivalinnassa.

Pää- ja yhdysvaikutuksen tunnistaminen liitteenä olevasta kuvaajasta.