Menu Close

Evoluutiopsykologia

Evolutiivinen seksuaalipsykologia

Syksy 2021

Tentaattori: Rantala

  1. Mitä aivoissa tapahtuu kun henkilö ihastuu ja miksi
  2. Westermarck-efekti
  3. Teoriat seksuaaliornamenttien kehityksestä

Syksy 2021

Tentaattori: Rantala

  1. Westermarck-efekti
  2. Raiskaus evoluutiopsykologian näkökulmasta
  3. Millaisia kasvoja pidämme kauniina ja miksi

 

Evoluutiopsykologia ja mielenterveys

Syksy 2021

  1. Uskonnot evoluutiopsykologian näkökulmasta
  2. Miten evolutiivinen lääketiede selittää sairauksia?
  3. Psykopatia evoluutiopsykologian näkökulmasta