Valikko Sulje

Psykologinen arviointi, interventiot ja eettiset kysymykset

Syksy 2021

Tentaattori: Aho-Mustonen

Vastaa kolmeen seuraavista kysymyksistä:

  1. Missä tilanteissa väkivaltaisuuden vaaraa/väkivaltariskiä arvioidaan Suomessa?
  2. Kuvaa psykopatian hoidon mahdollisia haasteita ja ongelmia.
  3. Millaista on tehokas oikeuspsykiatrinen hoito?
  4. Mitä eroa on psykiatrisella vankisairaalalla ja valtion oikeuspsykiatrisella sairaalalla?
  5. Kuvaa syyntakeisuuden arvioinnin/mielentilatutkimuksen mahdollisia ongelmia.

Syksy 2020 etätentti Moodlessa

Vastaa kolmeen kysymykseen

1. Missä tilanteissa väkivaltaisuuden vaaraa/väkivaltariskiä arvioidaan Suomessa?
2. Mitä eroa on psykiatrisella vankisairaalalla ja valtion oikeuspsykiatrisella sairaalalla?
3. Kuvaa syyntakeisuuden arvioinnin/mielentilatutkimuksen mahdollisia ongelmia.
4. Millaista on tehokas oikeuspsykiatrinen hoito?
5. Kuvaa psykopatian hoidon mahdollisia haasteita ja ongelmia.