Valikko Sulje

Applied evolutionary psychology

23.5.2018 KIRJATENTTI

Tentaattori: Rantala

Kirjoita esseet kahdesta seuraavista aiheista:

1.Miten evoluutiopsykologiaa voi hyödyntää kilpaurheilussa?
2.Miten evoluutiopsykologiaa on hyödynnetty liikenneturvallisuuden tutkimuksessa ja miten sen avulla voitaisiin parantaa liikenneturvallisuutta?
3. Evoluutiopsykologia ja lakitiede
4. Rikolliskäyttäytymisen evoluutiopsykologia

 

23.5.2018

Tentaattori: Rantala

Vastaa esseenä

1. Evoluutiopsykologia ja masennus
2. Miten evoluutiopsykologiaa pystyy hyödyntämään markkinoinnissa?

26.3.2018

Tentaattori: Rantala

1. Miten evoluutiopsykologiaa pystyy hyödyntämään markkinoinnissa?

2. Vastaa esseenä yhteen seuraavista aiheista (omaan esitelmään ei saa vastata)
a) Evoluutiopsykologia ja moraali
b) Evoluutiopsykologia ja koulukiusaaminen
c) Evoluutiopsykologia ja tanssi

BONUS: Mikä on Jonesin laki lain vipuvoimaksi? (What is the Jones’s law of law’s leverage?)

 

27.4.2017

Tentaattori: Rantala

1. What are the 9 main reasons suggested by evolutionary medicine to explain why we get sick?

2. What are the evolutionary motives of consumer? How could you use that knowledge in advertising? Provide several examples.

3. Explain racism from the evolutionary point of view.

Bonus 1: What is the Jones’s law of law’s leverage?
Bonus 2: What is the Dunbar’s number?
Bonus 3: What is the effect of birth order on his/her consumers behavior?

 

7.6.2016

Tentaattori: ?

1. Miksi olemme luonnovalinnasta huolimatta (evolutiivisen lääketieteen mukaan) edelleen alttiita erilaisille sairauksille ja terveysongelmille? (yhdeksän syytä, esimerkein) (10p)

2. Mitä annettavaa evoluutiopsykologialla on uskontotieteille? (10p)

Bonus: Mikä on Jonesin lain vipuvoiman laki? (Jones’s law of law’s leverage)

 

?.?.2015

1. Miten urheiluasusteiden väri vaikuttaa ottelun/pelin lopputulokseen ja miksi?

2. Miten monisikiöraskauden vaikutus äidin kelpoisuuteen erosi kirkonkirjojen mukaan eri puolilla Suomea esiteollisessa yhteiskunnassa ja miksi?

3. Selitä Dunbarin luku.

4. Mitä eroa on käsitteillä Homo economicus ja Homo consumericus?

5. Mistä vasenkätisyys johtuu ja mitkä ovat evolutiiviset mekanismit, jotka ylläpitävät vasenkätisyyttä populaatiossa?

6. Miten evoluutionäkökulmaa voidaan hyödyntää kielitieteissä?

+Bonus. Selitä ihmislajin taipumus omaksua uskontoja evoluutiopsykologisesta näkökulmasta.