Valikko Sulje

Principles of behavioural genetics

18.4.2018

Evoluutiobiologia (Rantalan osuus)

Vastaa esseenä (saa vastata suomeksi)

 1. Explain the evolutionary theories of aging?
 2. Explain mechanisms of speciation events?

 

Behavioral genetics (Terhi Hakkaraisen osuus)

Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä (1-3) erilliselle konseptipaperille:

 1. määrittele seuraavat käsitteet
  a) RNA silmukointi/pujonta (RNA splicing)
  b) konkordanssiluku (concordance rate)
  c) epistasia (epistasis)
  d) translaatio (translation)
  e) Fenyyliketonuria (Phenylketonuria)
  f) antagonisti (antagonist)
 2. a) Eräässä suvusa useilla henkilöillä on varhain kehittyvä Alzheimer. Käyttämällä geenitekniikan metodeita, miten voisit selvittää onko kyseiseen sukuun kuuluvalla lapsella sairauden aiheuttama alleeli? (4p)
  b) Millaiset muutokset aivoissa johtaa Alzheimeriin? (1p)
  c) Millä todennäköisyydellä lapsella on Alzheimerin aiheuttama alleeli jos hänen isänsä on sairastunut kyseiseen tautiin? Huomioi, että sairauden aiheuttaa dominoiva alleeli joka on alleeli on homotsygoottisena letaali. (1p)
 3. Millaisia saavutuksia ja mahdollisuuksia Human Genome-projekti on tarjonnut ja miten tietoa voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa?

 

28.2.2017

Evoluutiobiologia (Rantalan osuus)

1. Mitä tarkoittaa extended phenotype (laajennettu fenotyyppi) ja miksi termin ymmärtäminen on tärkeää? Anna esimerkki.

2. Selitä vihreän parran hypoteesi ja anna esimerkki.

3. Selitä Tinbergenin 4 kysymyst (The 4 Why’s) ja mihin niitä käytetään.

4. Laita aikajärjestykseen: pleistoseenikausi, kambrikausi, kivihiilikausi, liitukausi.

5. Selitä
a) kommensalismi
b) mutualismi
c) symbioosi

BONUS +2 pistettä (niille, jotka olivat katsoneet dokumentteja Moodlesta):
– Miten lehdenleikkaajamuurahaiset käyttävät antibiootteja?
– Kuinka suuri osa ihmisten välisestä kommunikaatiosta on juoruilua ja miten se tiedetään?

Behavioral genetics -osuus

1. Määritä termit:
1) genomic imprinting
2) geeniterapia
3) agonisti
4) transkriptio
5) Down-syndrooma
6) välittäjäaine

2. Isälläsi on Huntington.
a) Miten voit geeniterapian menetelmiä käyttämällä selvittää onko pojallasi Huntingtonin aiheuttava alleeli?
b) Mikä on sen todennäköisyys?

3. Masennuksen konkordanssiluvut ovat monotsygoottisilla kaksosilla 50 % ja ditsygoottisilla 20 %.
a) Mitä voit päätellä geneettisestä vaikutuksesta?
b) Mitä muita taustatekijöitä masennukseen liittyy ja mihin muihin sairauksiin se vaikuttaa?

 

30.10.2015

Vastaa neljään kysymykseen.

 1. Määrittele seuraavat käsitteet:
  1. RNA-silmukointi/pujonta (RNA splicing) 1 p
  2. synapsi (synapse) 1 p
  3. antagonisti (antagonist) 1 p
  4. genominen leimautuminen (genomic imprinting) 1 p
  5. hajoavan X:n syndrooma (fragile X syndrome) 1 p
  6. geeniterapia (gene therapy) 1 p
 2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  1. Isälläsi on vastikään todettu Huntingtonin tauti. Miten voisit geenitekniikan menetelmiä avuksi käyttäen selvittää, onko sinulla kyseisen sairauden aiheuttava alleeli? 5 p
  2. Kun tiedetään, että Huntington on autosomaalisen dominoivan alleelin aiheuttama sairaus, mikä on todennäköisyytesi sairastua Huntingtoniin, kun isäsi on sairas? Äitisi suvussa sairautta ei esiinny. Huomioi myös, että Huntingtonin taudin aiheuttava alleeli on homotsygoottina letaali. 1 p
 3. Ahdistuneisuushäiriöiden (anxiety disorder) hoitoon käytetään agonisteja, jotka lisäävät GABA(gamma-aminobutyric acid)-välittäjäaineen toimintaa.
  1. Miten agonistit voivat vaikuttaa hermosolujen toimintaan ja mikä niiden vaikutus on ahdistuneisuushäiriön hoidossa? 4 p
  2. Miten voisit käyttää hyväksesi tietoa GABA-agonistien ahdistuneisuushäiriöiden oireita poistavasta vaikutuksesta ahdistuneisuushäiriöihin liittyvien kandidaattigeenien etsinnässä? 2 p
 4. Myöhään kehittyvään Alzheimeriin (late-onset Alzheimer) liittyen on todettu, että sairauden konkordanssiluku on n. 67 % monozygoottisilla kaksosilla ja 22 % dizygoottisilla kaksosilla.
  1. Mitä voit päätellä geenien vaikutuksesta Alzheimerin syntyyn? 1 p
  2. Mitkä muut sairaudet, Alzheimerin lisäksi, voivat aiheuttaa dementiaa tai olla yhteydessä siihen? Kerro myös näiden sairauksien mahdollisista syistä. 5 p
 5. Human genome -projektin saavutukset sekä tulevaisuuden mahdollisuudet. 6 p