Valikko Sulje

Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset

2/2016

Tentaattori: Tapio Korte

1. Mitä tarkoitetaan olion olemuksella?

2. Mitä on epifenomenaalinen dualismi?

3. Ei-reduktiivisen naturalismin on väitetty rikkovan kausaalisulkeuman periaatetta. Miten?

4. Mitä klassisen kombatibilismin mukaan on vapaa tahto?

5. Mitä tarkoitetaan positiivisella vapaudella?