Valikko Sulje

Monikulttuurisuus

Johdatus monikulttuurisuuteen

24.11.2015

Tentaattori: Marjut Anttonen

 1. Minkälaista on Suomen kielipolitiikka? Kuvaile pääpiirtein sen historia ja nykyiset keskeiset kysymykset.
 2. Selitä toinen
  1. Kulttuurikäsitteen essentialisoiminen
  2. Kulttuurisen identiteetin politisoiminen
 3. Vastaa toiseen
  1. Yksi globalisaation keskeisiä käsitteitä on liikkuvuus paikasta toiseen. ”We are all on the move” on yksi Eriksenin kirjan tunnuslause. Eri ihmisryhmien välillä on kuitenkin eroja. Minkälaisia näkökulmia Eriksen esittää? Kuvaile pääpiirtein.
  2. Muuttoliikkeen ja transnationalismin taloudellinen näkökulma. Mitä seikkoja Verzovec esittää? esittele pääpiirtein.

 

13.10.2015

Tentaattori: Marjut Anttonen

 1. Millä tavoin Eurooppa on muuttunut siirtolaisuuden ja muuttoliikkeiden osalta 1900-luvun puolivälin jälkeen?
 2. Vastaa jompaan kumpaan
  1. Millainen paradigman muutos kulttuurin käsitteessä on tapahtunut? Mikä merkitys sillä on?
  2. Minkälainen on Fredrik Barthin esittämä etnisyyden analyysimalli?
 3. Vastaa jompaan kumpaan
  1. Minkälaisia näkökulmia Eriksen esittää kirjassaan ajan ja paikan välisen suhteen muuttumiseen?
  2. Minkälaisia näkökulmia Verzovec esittää uskonnon merkityksestä ja asemasta siirtolaisten ja muuttajien elämässä?