Valikko Sulje

Neuropsykologia

Kliininen aikuisneuro 15.5.2019

1. Frontaalilohkon vaurioitumisen aiheuttamia oireita – mitä neuropsykologisia testejä soveltaisit potilaan tutkimuksessa?

2. Vertaile vasemman ja oikean temporaalilohkon vaurioitumisen aiheuttamia oireistoja.

3. Kuvaa, millainen on kommunikaatioystävällinen (tai afasiaystävällinen) ympäristö afaattisille henkilöille. Millaiset yksilö- tai ympäristötekijät voivat edistää tai estää afaattisten henkilöiden osallistumista?

Kliininen aikuisneuro 24.4.2019

1. Diskonnektion oireisto & toteaminen

2. Varhaisvaiheen dementian todentaminen aivokuvantamismenetelmillä ja neuropsykologisin menetelmin

3. Tarkastele afasiaa ICF-viitekehyksestä käsin

Rästitentti 8.6.2018

1.Toiminnanohjauksen aivoperäiset häiriöt

2.Traumaattiset aivovammat

3.Vasemman keskimmäisen aivovaltimon tukkeuma: mahdolliset seuraukset ja ennuste

4. Alkavan kognitiivisen heikkenemisen(MCI) määritys

18.4.2018

Tentaattori: Hämäläinen(?)

1. Aikuisten ADHD

2. Vankilakierteen taustalla olevia neuropsykologisia tekijöitä

3. Vertaile oikean ja vasemman temporaalilohkon vaurioitumisen seurauksia

4. Pitkäkestoinen muisti neurologisissa sairauksissa

9.6.2017

Tentaattori: Hämäläinen

1. Parietaalivaurioiden seurauksia

2. Kuinka diagnosoit neglectin?

3. Dementian varhaisvaiheen tunnistaminen

4. Prefrontaalialueen vaurioiden aiheuttamia häiriöitä

16.5.2017

Tentaattori: Hämäläinen 

1. Plastisiteetti ja kuntoutuksen mahdollisuudet kliinisessä neuropsykologiassa

2. Diskonnektio-oireistot

3. Apraksiat

4. Vertaile vasemman ja oikean temporaaliaivokuoren vaurioiden vaikutuksia

26.4.2017

Tentaattori: Hämäläinen

1. Lukemisen häiriytymisen mekanismit

2. Hemispatiaalinen neglect – mistä on kyse?

3. Afasian kuntoutus

4. Visuaaliset agnosiat

4.5.2016

Tentaattori: Hämäläinen

1. Parietaalialueiden vaurioitumisen aiheuttamia oireita

2. Palautuminen varhaisista vaurioista lapsuudessa

3. Prefrontaalialuet ja tunnesäätely

4. Varhaisvaiheen dementian neuropsykologinen tunnistaminen

8.4.2016

Tentaattori: Hämäläinen

1. Lukemisen häiriytymisen mekanismit

2. Hemispatiaalinen neglect – mistä on kyse?

3. Afasian kuntoutus

4. Autismin kirjon häiriöt

1.4.2016 (Book exam)

Tentaattori: Hämäläinen

1. Disconnection Syndromes

2. Hemispatial Negelct

3. Plasticity in Childhood

5.6.2015

Tentaattori: Hämäläinen

1. Aivojen vaurioitumisen erilaiset muodot

2. Ataksiat

3. Emootioiden (reaktiot ja tilat) kortikaaliset mekanismit

4. Alkavan dementian tutkiminen

24.4.2015

Tentaattori: ?

1. Kognitiiviset häiriöt lasten aivoinfektioissa

2. Aivohalvaukset ja niiden yhteydet diskonnektio-oireistoihin

3. Prefrontaalialueet ja muisti

4. Tee lyhyt vertailu oikean ja vasemman temporaalialueen tehtävistä

20.3.2015

Tentaattori: ?

1. Palautuminen varhaisista aivoihin kohdistuneista vaurioista

2. Varhaisvaiheen dementian toteaminen (ml. Alzheimer)

3. Emootioiden tuottamisen ja ymmärtämisen häiriöt

4. Prosopagnosia

31.1.2014

Tentaattori: Hämäläinen

1. Lapsuuden epilepsiat ja niihin liittyvät kognitiiviset riskit

2. Autismin neuropsykologinen tutkimus

3. Emootioiden tuottamiseen/säätelyyn osallistuvat aivoalueet kliinisen neuropsykologian valossa

4. Dementian varhaisen toteamisen keinot

11.12.2013

Tentaattori: ?

1. Alzheimerin taudin varhaisvaiheen tunnistaminen

2. Autismin kirjo ja sen neuropsykologinen tutkiminen

3. Lapsuuden epilepsiat

4. Prefrontaalialueiden funktiot

7.6.2013

Tentaattori: Ruusuvirta

1. Mitkä ovat aivojen yksilönkehityksen vaiheet?

2. Minkä tyyppisiä afasioita tiedät?

3. Minkä tyyppisiä visuaalisia agnosioita tiedät?

8.1.2013

Tentaattori: Ruusuvirta

1. Miten arvioisit ja kuntouttaisit tarkkaavaisuushäiriöitä?

2. Mitä visuaalisen agnosian muotoja tiedät?

3. Mitä afasian muotoja tiedät?

4. Millainen oirekuva rautatietyöläinen Phineas Gagella oli ja miksi?

19.12.2012

Tentaattori: Ruusuvirta

1. Motoriikan kehitykselliset häiriöt ja apraksia

2. Unihäiriöt

3. Puhutun kielen osatekijät

4. Neuropsykologisen tutkimuksen määritelmä

24.1.2012

Tentaattori: Hämäläinen

1. Toiminnanohjauksen mekanismit aivoissa

2. Millä eri tavoin kirjoittaminen voi häiriintyä aivovammojen seurauksena?

3. Lasten kielelliset häiriöt ja niiden kuntoutus

4. Vertaile vasemman ja oikean parietaalialueen vaurioiden seuraamuksia

10.1.2012

Tentaattori: Hämäläinen

1. Spatiaalisiin kykyihin vaikuttavat aivomekanismit

2. Aivotoimintojen lateraalisuus (epäsymmetria)

3. Ei-kielelliset oppimishäiriöt

4. Prefrontaalialueet ja emootioiden säätely

14.11.2011

Tentaattori: Hämäläinen

1. Diskonnektiosyndroomat

2. Aivojen prefrontaaliosien vaurioiden seurauksia

3. Ylemmän temporaaliuurteen (STS) alueen tehtäviä havaintotoiminnoissa

4. Lasten tarkkaavaisuushäiriöt