Valikko Sulje

Lapset ja perheet oikeusprosessissa

Kevät 2023

Tentaattorit: Hanna Lahtinen ja Iija den Herder

  1. Vertaile lapsen edun arvioimista rikosasiassa ja huoltoriidassa.

1.5.2022

Tentaattorit: Hanna Lahtinen ja Iija den Herder

Esseekysymys: Vertaile lapsen edun arvioimista rikosasiassa ja huoltoriidassa. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä lapsen edun arvioinnissa on?

11.5.2016

Tentaattori: Hanna Lahtinen

1. Vastaa lyhyesti kolmeen seuraavista
a) Mitä tarkoitetaan harjoitushaastattelulla lapsen kuulemisen yhteydessä?
b) Mitä tarkoitetaan oletusta vahvistavalla vääristymällä kognitiivisista päättelyvirheistä puhuttaessa?
c) Mitä eroa on johdattelevalla ja ohjaavalla kysymystyypillä?
d) Mikä on CBCA-menetelmä ja mihin sitä käytetään?

2. Vastaa toiseen esseemuotoisesti
a) Lapsen kuulemisen keskeiset tehtävät huoltoriitatilanteessa Karttusen mukaan?
b) Vieraannuttaminen. Kuvaa ilmiö ja sen määrittelyyn liittyvät ongelmat.

25.4.2016

Tentaattori: Hanna Lahtinen

1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme, ja vastaa kysymyksiin lyhyesti.
a) Mitä tarkoitetaan harjoitushaastattelulla osana lapsen kuulemisessa käytettävää haastattelurunkoa ja miksi se tehdään?
b) Mitä tarkoitetaan ohjaavilla kysymyksillä lasten kuulusteluissa? Kirjoita esimerkki ohjaavasta kysymyksestä.
c) Mitä tarkoittaa mentaalinen saatavillaolo päättelyvirheistä puhuttaessa?
d) Mitä tarkoitetaan lapsuuden amnesialla?

2. Valitse seuraavista aiheista toinen ja vastaa esseemuotoisesti.
a) Vanhempien eron vaikutukset lapseen. Millaiset tekijät suojaavat ja mitä tiedetään riskitekijöistä?
b) Asenteiden merkitys huoltoriitoihin liittyvissä olosuhdeselvityksissä ja päätöksenteossa? Pohdi myös miten asenteiden vaikutusta voidaan ottaa huomioon ja vähentää?