Valikko Sulje

Psykologinen arviointi

Syksy 2021:

 1. Rakennevaliditeetti ja sen käyttö arvioinnissa
 2. Aikuisten neuropsykologisen arvioinnin periaatteet ja menetelmiä

Syksy 2021: Alkutentti

Tentaattori: Kaukiainen

 1. WISC ja sen teoriapohja.
 2. Testaaja-testattava-suhde arvioinnin virhelähteenä ja miten tätä voidaan kontrolloida?
 3. Mitä osa-alueita arvioidaan lasten oppimisvaikeuksien arvioinnissa. Miksi?

Syksy 2020: Alkutentti

Tenttiin tulee arpomalla kolme kysymystä seuraavista:

 • Wais ja sen teoriapohja
 • TAT:in käyttö persossa sekä sen teoreettinen ja empiirinen tausta
 • PIE-arviointisysteemi, mistä se koostuu ja miten sitä voi käyttää psykologisessa arvioinnissa
 • RO:n empiirinen ja teoreettinen pohja
 • Kliinisessä käytössä olevien strukturoitujen persoonallisuustestien teoria/empiirinen tausta
 • Mikä on reliabiliteetti ja miten sitä voi arvioida
 • Kriteerivaliditeetti, sen käyttö arvioinnissa ja anna esimerkkejä
 • Testistressi ja tilanneahdistus arvioinnin virhelähteinä
 • Luotettavan testin ominaisuudet/kriteetit
 • Lasten kognitiivisen testaamisen virhelähteet testitilanteessa
 • Psykologin ja asiakkaan suhde arvioinnin virhelähteenä
 • Lasten neuropsygologisen arvioinnin periaatteet ja esimerkkejä menetelmistä/ Lasten neuropsykologinen tutkimus
 • Arvioi itseäsi haastattelijana tenttikirjan teorioihin/termeihin viitaten
 • Yhteenveto psykologisen arvioinnin välineenä, mitä se meinaa ja mikä on sen tarkoitus
 • Virhelähteitä testaaja-testattava-suhteessa
 • Selvennys (clarification) psykologisessa haastattelussa, mikä tavoite ja merkitys, anna osuvia esimerkkejä
 • Käsitteellistäminen asiakassuhteessa
 • Transferenssi ja vastatransferenssi
 • Parafraasi haastattelun keinona, mikä merkitys ja tavoite, anna osuvia esimerkkejä
 • Tehtävänä oli käsitteellistää kirjassa olevien mallien avulla semmoista tapausesimerkkiä (ei saanut käyttää DSM)
 • Oppimisvaikeuksien tutkiminen

Syksy 2019: Alkutentti

 1. WISC ja sen teoriapohja
 2. Rakennevaliditeetti ja sen merkitys arvioinnissa: Esitä esimerkkejä
 3. Helpottavat olosuhteet auttaja-autettava -suhteessa. Miten synnyttävät ja ylläpitävät auttamissuhdetta.

Syksy 2018: Alkutentti

1. WAIS teoriapohja
2. RO-testin käyttö persossa ja empiirinen plus teoriapohja
3. Parafraasin käyttö osana haastattelua. Mikä merkitys terapiasuhteessa plus kerro esimerkkejä
4. Allianssi terapiasuhteessa. Miten syntyy, mistä koostuu, mikä merkitys?

Syksy 2018: Alkutentti

1) Mitä virhelähteitä täytyy oottaa huomioon lasten kognitiota testattaessa
2) Mikä on lasten oppimisvaikeuksien testailun teoriapohja
3) Transsfarenssista ja countetransfarenssista
4) Arvioi itseäsi haastattelijana

Syksy 2018: Alkutentti

1) Wais ja sen teoreettinen pohja
2) testistressi ja -ahdistus psykologisen arvioinnin virhelähteenä
3) käsitteellistäminen tapausesimerkin pohjalta
4) facilitative conditions auttamissuhteesaa

Syksy 2015: Alkutentti

Tentaattori: Kaukiainen

Käsitteellistäminen (conceptualizing tai formulation) psykologisen arvioinnin lähteenä. Käytä apuna alla kuvattua tapausesimerkkiä.

Syksy 2015: Alkutentti

Tentaattori: Kaukiainen

Käsitteellistäminen (conceptualizing tai formulation) psykologisen arvioinnin lähteenä. Käytä apuna alla kuvattua tapausesimerkkiä.

Syksy 2016: Alkutentti

Tentaattori: Kaukiainen

Kuvaa aktiivisen kuuntelun (listening responses) neljää perustekniikkaa. Kuvaamisen jälkeen pohdi myös, mikä on niiden merkitys psykologisen arvioinnin kannalta.

Syksy 2015: Alkutentti

Tentaattori: Kaukiainen

Kuvaa aktiivisen kuuntelun (listening responses) neljää perustekniikkaa. Kuvaamisen jälkeen pohdi myös, mikä on niiden merkitys psykologisen arvioinnin kannalta.

Syksy 2015: Alkutentti

Tentaattori: Kaukiainen

Käsitteellistäminen (conceptualizing tai formulation) psykologisen arvioinnin lähteenä.

Syksy 2014: Alkutentti

Tentaattori: Kaukiainen

Vastaa molempiin kysymyksiin. Alkutentti arvostellaan asteikolla 1-5 ja se muodostaa 30 % kurssin lopullisesta arvosanasta.

1. Kuvaa aktiivisen kuuntelun (listening responses) neljää perustekniikkaa.

2. Arvioi itseäsi haastattelijana. Mitkä haastattelumetodin osa-alueet koet haasteellisiksi ja millä osa-alueilla koet omaavasi kompetenssia?

Syksy 2014: Alkutentti

Tentaattori: Kaukiainen

Vastaa molempiin kysymyksiin. Alkutentti arvostellaan asteikolla 1-5 ja se muodostaa 30 % kurssin lopullisesta arvosanasta.

1. Kuvaa aktiivisen kuuntelun (listening responses) neljää perustekniikkaa.

2. Arvioi itseäsi haastattelijana. Mitkä haastattelumetodin osa-alueet koet haasteellisiksi ja millä osa-alueilla koet olevasi edistynyt?

Syksy 2013

Tentaattori: Kaukiainen

Vastaa yhteen kysymykseen:

1. Aktiivisen kuuntelun 4 perustekniikkaa.

2. Käsitteellistäminen psykologin työkaluna.