Valikko Sulje

Psykometriikka

Kevät 2024

Tentaattorit: Saana Myllyntausta ja Henry Railo

 1. Käsitteiden määrittely: 1) z-pistemäärä 2) rinnakkaismittari 3) käsitevaliditeetti 4) vinorotaatio 5) faktorianalyysi
 2. Soveltava tehtävä faktorianalyysista: mitä vaiheita se sisältää ja millaisia tuloksia jokaisessa kohdassa saa
 3. Soveltava tehtävä: mitä haluat tietää uudesta testistä ennen sen käyttöönottoa

Toukokuu 2023

Tentaattorit: Railo, Oksama

1. Käsitteiden määrittely:

Konvergentti evidenssi
Vinokulmainen rotaatio
Z-pistemäärä
Persentiili
Cronbachin alfa

2. Soveltava tehtävä itemien tarkastelusta

3. Soveltava tehtävä käsitevaliditeetin tarkastelusta

5.3.2019

 1. Määrittele käsitteet:
  a. faktorin lataus
  b. kriteerivaliditeetti
  c. latenttien piirteiden teoria
  d. mittamalli
  e. multidimensionaalinen testi
  f. sisäinen konsistenssi
  g. vinokulmainen rotaatio
  h. Z-pistemäärä
 2. Soveltava tehtävä

19.5.2016

Tentaattori: Johanna Kaakinen

1. Mitä reliabiliteetilla tarkoitetaan ja miten sitä voi arvioida?

2. Mitä tarkoitetaan sillä, että testi on yksi- tai monidimensionaalinen ja miten sitä voidaan arvioida?

3. Mitä mitta-asteikot ovat ja minkälaisia ominaisuuksia niiden avulla voidaan kuvata? Anna paykologiseen tutkimukseen liittyvät esimerkit.

13.4.2015

Tentaattori: Johanna Kaakinen

1. Mitä tarkoitetaan testin normittamisella?

2. Miten reliabiliteetti ja validiteetti liittyvät toisiinsa?

3. Mitä ovat vastausvinoumat ja miten vastausvinoumia voi vähentää?

16.3.2015

Tentaattori: Kaakinen

1. Miten reliabiliteetti määritellään ja miten sitä voi arvioida?

2. Miten validitetti määritellään ja miten käsitevaliditettia voi arvioida?

3. Minkälaiset testi-itemit ovat hyviä ja miten sitä voi arvioida?

2/2014

Tentaattori: Kaakinen

1. Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet:

a) persentiili (esim. 85% persentiili)

b) Cronbachin alfa

c) testin spesifisyys

d) mittausvirhe

e) validiteetti.

2. Mitä reliabiliteetilla tarkoitetaan ja miten testin reliabiliteettia voidaan arvioida?

3. Minkälaiset testi-itemit ovat ”hyviä” ja miten itemien hyvyyttä voidaan arvioida?

1/2014 

Tentaattori: Kaakinen

1. Mitä seuraavat asiat tarkoittavat? Määrittele lyhyesti ja ytimekkäästi:

a) z-pistemäärä

b) testin normittaminen eli standardoiminen

c) itemin erottelukyky

d) testin sensitiivisyys

e) testin spesifisyys

2. Miten testin reliabiliteettia voi estimoida empiirisesti ja mitkä tekijät vaikuttavat reliabiliteetin estimaatteihin?

3. Minkälaisia vastausvinoumia voi esiintyä ja miten niitä voi yrittää kontrolloida?

21.5.2013

Tentaattori: Kaakinen

1. Määrittele lyhyesti ja ytimekkäästi seuraavat käsitteet:

a) sisäisen konsistenssin menetelmä reliabiliteetin arvioinissa

b) rakennevaliditeetti

c) itemin erotteluindeksi

d) itseisarvo I. ”eigenvalue”

e) faktorilataus

2. Mitä käsitevaliditeetilla tarkoitetaan ja minkälaisista näkökulmista sitä voidaan tarkastella?

3. Psykologisia testejä, kuten älykkyystestejä, syytetään toisinaan kulttuurisidonnaisuudesta tai siitä, että testi ei ”toimi” samalla tavalla erilaisilla ihmisillä. Tällöin puhutaan testivinoumista tai – vääristymistä. Minkälaisia testivääristymiä voi esiintyä ja miten niiden esiintymistä voi arvioida tilastollisesti?

7.5.2013

Tentaattori: Kaakinen

1. Mitä seuraavat asiat tarkoittavat? Määrittele lyhyesti ja ytimekkäästi:

a) z-pistemäärä

b) Cronbachin alfa

c) itemin erottelukyky

d) ominaisarvo

e) testin sensitiivisyys ja spesifisyys

2. Miten testin reliabiliteettia voi estimoida empiirisesti ja mitkä tekijät vaikuttavat reliabiliteetin estimaatteihin?

3. Kuvittele, että olet aloittanut uudessa työssä rekrytointikonsulttina. Työnantajasi esittelee sinulle testin, jota sinun tulisi kuulemma aina käyttää osana ”testipatteria”. Mitä asioita – ja miksi- haluaisit tietää testistä, ennen kuin ryhdyt käyttämään sitä?

10.5.2012

Tentaattori: Kaakinen

1. Mitä seuraavat asiat tarkoittavat? Määrittele lyhyesti ja ytimekkäästi:

a) z-pistemäärä

b) monidimensionaalinen testi, jonka dimensiot ovat toisistaan riippumattomia

c) Cronbachin α

d) itemin erottelukyky

e) validiteetti

f) sosiaalisesti suotava vastaaminen

2. Miten testin reliabiliteettia voi estimoida empiirisesti ja mitkä tekijät vaikuttavat reliabiliteetin estimaatteihin?

3. Mitä ovat vastausvinoumat ja miten niiden vaikutusta voi yrittää vähentää?