Menu Close

Psykoterapian perusteet

syksy 2020

Tentissä on (ilmeisesti) kaksi kysymystä, joista ensimmäinen arvotaan eri vaihtoehdoista ja toinen on sama kaikille.

 1. Psykoterapian tavoitteet ja toimintatavat
  – Miten keskusteluapu ja psykterapia eroaa, vai eroaako?
  – Miksi terapiassa usein on tavoitteena reflektiokyvyn (mentalisaatiotaidot) kehittäminen?
  – Mitä pitää ottaa huomioon terapian tavoitteita laadittaessa?
  – Mitä on integratiivisuus, miten se eroaa muista ja miksi sitä tarvitaan?
  – Miten terapeutin ja asiakkaan välinen suhde eroaa muunlaisista ihmissuhteista?
  – Mitä ominaisuuksia on hyvässä terapiasuhteessa?
  – Psykoterapiasuhde on eniten terapian tuloksellisuutta ennustava tekijä. Miksi näin?
 2. Perheterapian keskeiset tavoitteet ja toimintatavat.

10.8.2017

Tentaattori: Hakanen

1. Psykodynaamisen psykoterapian menetelmät

2. Pakko-oireisen häiriön käsitteelistäminen ja hoitaminen kognitiivisessa terapiassa

3. MRI vuorovaikutuksellisen terapian työtavat

9.8.2017

Tentaattori: Hakanen

1. transferenssin käyttö hoidossa

2. masennuksen hoito kogn terapiassa

3. strukturaalinen perheterapia

6.8.2017

Tentaattori: Hakanen

1. Pohdi hoitosuhteen merkitystä psykodynaamisessa terapiassa

2. Mitä on käsitteellistäminen ja miten se toteutuu kognitiivisessa terapiassa

3. Kun tarkastellaan perhettä systeeminä, mitä silloin tarkastellaan?

14.9.2016: Alkutentti

Tentaattori: Hakanen

1. Narratiivinen perheterapia

2. Psyykkinen trauma (psykodynaaminen)

3. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön käsitteellistäminen ja hoito (kognitiivinen)

29.8.2016: Alkutentti

Tentaattori: Hakanen

1. Kuuntelua ja ymmärrystä mahdollistavia tekijöitä psykodynaamisen lähestymistavan näkökulmasta

2. Paniikkihäiriön käsitteellistäminen ja hoito kognitiivis-behavioraalisen terapian keinoin

3. Strategisten perheterapioiden keskeiset ajattelutavat – mihin pyritään vaikuttamaan ja miten?

16.9.2015: Alkutentti

Tentaattori: Hakanen

1. Kuuntelua ja ymmärrystä mahdollistavia tekijöitä

2. Mihin pakko-oireisen häiriön käsitteellistämisessä ja hoidossa keskitytään kognitiivis-behavioraalisen viitekehyksen mukaan?

3. Strategisen perheterapian näkemys perheen ongelmasta ja sen ratkaisemiseen käytetyt interventiotavat

10.6.2015: Alkutentti

Tentaattori: Hakanen

1. Kuuntelua ja ymmärtämistä mahdollistavia tekijöitä

2. Paniikkihäiriön käsitteellistäminen ja hoito kognitiivis-behavioraalisen terapian mukaan

3. Strategisten perheterapioiden yhteiset tekijät – miten vaikuttavat ja mihin?

17.9.2014: Alkutentti

Tentaattori: Hakanen

Psykoanalyyttinen viitekehys:

1. Miten tunnistan vastatransferenssia. Kaksi apukäsitettä.

Kognitiivinen psykoterapia:

2. Yleistyneen ahdistuneisuuden käsitteellistäminen ja hoito kognitiivis-behavioraalisen terapian keinoin.

Family therapy:

3. Strukturaalisen perheterapian taustateoria perheestä – mihin tältä pohjalta pyritään vaikuttamaan ja miten?

11.6.2014

Tentaattori: ?

 Terapeutin huoneessa:

1. Psykoanalyyttisesta kuuntelemisesta.

Kognitiivinen psykoterapia:

2. Pakko-oireiseen ajatteluun liittyvien uskomusten ja pakkomielteiden muuttaminen kognitiivis-behavioraalisen terapian keinoin.

Family therapy:

3. Strategisten perheterapioiden keskeiset ajattelutavat. Mihin pyritään vaikuttamaan ja miten?

2.9.2013

Tentaattori: Hakanen

Kognitiivinen psykoterapia:

1. Paniikkihäiriön kognitiivis-bahavioraalinen hoitomalli (Clarkin ja Wellssin malli).

Family therapy:

2. Strategisen perheterapian (Strategic Family Therapy) näkemys perheen ongelmasta ja sen ratkaisemiseen käytetyt interventiotavat.

Psykoanalyyttinen viitekehys:

3. Psykoanalyyttisen asetelman sisäinen rakenne.

18.9.2012

Tentaattorit: Hakanen & Malmberg

Terapeutin huoneessa:

1. Kuuntelun ja ymmärtämisen mahdollistavat tekijät.

Kognitiivinen psykoterapia:

2. Pakko-oireiseen häiriöön liittyvät haitalliset uskomukset ja hoito kognitiivisella psykoterapialla.

Family therapy:

3. Strategisten perheterapioiden pääperiaatteet.

3.9.2012

Tentaattori: ?

1. Psykoanalyyttisen asetelman sisäinen rakenne.

2. Strukturaalisen perheterapian keskeiset periaatteet.

3. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidon periaatteet kognitiivisessa psykoterapiassa.

12.6.2012

Tentaattorit: Hakanen & Malmberg

1. Pakko-oireisen häiriön kognitiivis-behavioraalinen hoitomalli

2. Keskeiset työskentelyn tavoitteet ja toimintaperiaatteet strukturaalisen perheterapian viitekehyksessä

3. Esitä erilaisia unien tulkintaviitekehyksiä

20.9.2011

Tentaattori: ?

1. Pakko-oireisen häiriön kognitiivis-behavioraalinen hoitomalli.

2. Luettele

a) primitiiviset defenssit

b) neuroottiset defenssit

3. Strategisten perheterapioiden keskeiset ajattelutavat – mihin pyritään vaikuttamaan ja miten?

13.9.2011

Tentaattori: Hakanen

Kognitiivinen psykoterapia:

1. Kuinka alkoholistin retkahdusta voidaan estää kognitiivisella psykoterapialla?

Psykoanalyysi:

2. Terapian päättyminen asiakkaan näkökulmasta.

Family therapy:

3. Narratiivinen perheterapia.

2010

Tentaattori: ?

1. Milanin perheterapiamalli

2. Psykoanalyyttisen terapian historia

3. Kognitiivis-emotionaalinen terapia

4. ??? Psykoanalyysin perusoletukset