Valikko Sulje

Ryhmän käyttö psykologin työssä

19.10.2012

Tentaattori: Kaukiainen

1. Miten sosiaalisen identiteetin teorian avulla voidaan selittää työhön sitoutumista? Aloita vastauksesi määrittelemällä sosiaalisen identiteetin teoria ja työhön sitoutuminen.

2. Miten ryhmän ohjaaja voi tietoisesti vaikuttaa ryhmädynamiikkaan? Aloita vastauksesi määrittelemällä ryhmädynamiikka.

 

21.9.2012

Tentaattori: Kaukiainen

1. Miten sosiaalisen identiteetin teorian avulla voidaan selittää työhön sitoutumista? Aloita vastauksesi määrittelemällä sosiaalisen identiteetin teoria ja työhön sitoutuminen.

2. Miten ryhmän ohjaaja voi tietoisesti vaikuttaa ryhmädynamiikkaan? Aloita vastauksesi määrittelemällä ryhmädynamiikka.

 

9.12.2011

Tentaattori: Kaukiainen

1. Työnohjaajaksi kehittyminen prosessina. Mitä eri vaiheita siihen liittyy?

2. ”Auttajan varjo”. Pohdi motivaation näkökulmasta, millaisia vaaroja auttajan työhön voi liittyä?

3. Sosiaalisen identiteetin teorian pääkohdat: käsitteet, periaatteet ja psykologiset mekanismit.