Valikko Sulje

Ryhmän ohjaamisen perusteet

7.6.2017

Tentaattori: Salo

1. Mitä vastuita ja tehtäviä ryhmän ohjaajalla on ryhmän, esim. hyvinvointiryhmän, alkuvaiheessa?

2. Millainen on hyvä työnohjaaja?

3. Kirjallisuudessa on esitetty useita erilaisia teorioita ryhmän kehityksen tyypillisestä kulusta.
a) Mikä on oma näkemyksesi siitä, miten ryhmä tyypillisesti kehittyy?
b) Mitkä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen, että ryhmä ei kehity tyypillisellä tavalla?

 

27.2.2015

Tentaattori: Salo

1. Millaisia tehtäviä ja vastuita ohjaajalla on ryhmän, erityisesti hyvinvointia edistävän ryhmän, alkuvaiheessa?

2. Aivoriihi (brainstorming) on yksi yleisesti käytetty luovuutta edellyttävä ryhmätekniikka. Mitä etuja sillä on ja mitä ongelmia siihen voi liittyä?

3. Mitä hyötyjä ja rajoituksia on ryhmätyönohjauksella?

 

13.6.2014

Tentaattori: Salo

1. Mikä merkitys motivaatiolla on ryhmän toiminnassa? Millaisia ongelmia motivaatioon tyypillisesti liittyy ja miten niitä voi pyrkiä ratkaisemaan?

2. Mitä etuja ja rajoituksia on ryhmässä tehtävillä päätöksillä (group decision making)? Miten päätöksenteko ryhmässä eroaa yksilöllisestä päätöksenteosta?

3. Millainen on hyvä työnohjaaja (supervisor)?