Valikko Sulje

Sosioemotionaalisen havaitsemisen intensiivikurssi

9.4.2018

Tentaattori: Armi Hakanen

1. Konfrontaation lajit ja tehtävät ryhmässä

2. Miten jäsentäisit pienryhmäsi kehitystä ja omaa kehitystäsi intensiiviviikolla? Käytä kuvauksessasi Eganin käyttämiä käsitteitä

 

23.3.2016

Tentaattori: Armi Hakanen

1. Mitä opit intensiiviviikon aikana ryhmäilmiöistä ryhmässäsi ja omasta itsestäsi ryhmän jäsenenä?
Kuvaa näitä kysymyksiä Eganin käyttämin käsittein!

2. Avoimuuden ja oman kokemuksen jakamisen merkitys ryhmässä ja ryhmän jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa.

 

1.3.2016

Tentaattori: Armi Hakanen

1. Mitä opit intensiiviviikon aikana ryhmäprosesseista ja omakohtaisista kokemuksistasi ryhmän jäsenenä? Miten voit kuvata Eganin käyttämin käsittein sitä, mitä viikon aikana tapahtui?

2. Konfrontaation luonne ja sen merkitys ryhmässä ja ryhmän jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa.

 

25.3.2015

Tentaattori: Armi Hakanen

1. Miten voisit jäsentää ryhmäsi prosessia ja omakohtaista ryhmäkokemustasi Eganin käyttämin käsittein?

2. Itsestä kertominen tai avautuminen (self-disclosure) ryhmäprosessia edistävänä ja haittaavana toimintamuotona.

 

26.3.2014

Tentaattori: Hakanen

1. Mitä opit intensiiviviikon aikana ryhmäprosesseista ja omakohtaisista kokemuksistasi ryhmän jäsenenä? Kuvaa oppimaasi Eganin käyttämin käsittein!

2. Pako ryhmädynaamisena käsitteenä, sen ilmenemismuodot ja niiden merkitys ryhmän toiminnan kannalta.