Valikko Sulje

Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet

9.6.2017

Tentaattori: Kaukiainen

1. Skitsofrenian oireet

2. Määrittele defenssi, 4 esimerkkiä.

3. Määrittele
a) psykoterapeutti
b) paljastava psykoterapia
c) psykoterapian tehokkuus
d) kognitiivinen psykoterapia
e) psykodynaaminen psykoterapia

 

11.5.2017

Tentaattori: Kaukiainen

1. Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology:
Määrittele stressi. Kuvaa stressaavien elämäntapahtumien keskeiset piirteet.

2. Psykiatria:
Määrittele käsitteet:
a) mielenterveyden häiriö
b) psykoterapia
c) mielialahäiriö
d) prevalenssi
e) lastenpsykiatria

3. Luennot:
Määrittele kiusaaminen. Kerro KiVa-interventio-ohjelman keskeiset tavoitteet

 

12.5.2016

Tentaattori: Ari Kaukiainen ja Susanna Salomäki

Kirjoista ja luennoista erikseen kysymykset

A1 Mitä on psykiatria? 5 keskeistä piirrettä.

A2 Mielenterveyteen vaikuttamisen tasot (3) ja niiden kohteet.

B1 Mitä psykiatrinen diagnoosi kuvaa? (5 asiaa)

B2 Mitä on tyypillistä stressitilanteelle? (5 asiaa)

 

12.5.2015

Tentaattori: Ahtola

1. Määrittele napakasti seuraavat käsitteet:

a) defenssi (anna esimerkkejä kehittyneistä ja kehittymättömistä defensseistä)

b) prevention teho, vaikuttavuus ja tehokkuus

c) komorbiditeetti

d) resilienssi

e) psykiatrisen diagnostiikan ja psykologisen tapausjäsennyksen erot

Vastaa seuraaviin tiiviisti:

2. Miksi lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin kannattaa ja pitää vaikuttaa jo päivähoidossa, koulussa ja oppilaitoksessa?

3. Mitkä ovat psykoterapian yleisiä muutostekijöitä?

4. Mikä oli tärkein, mielenkiintoisin tai yllättävin asia, jonka opit tällä kurssilla?

 

12.5.2015

Tentaattori: Ahtola

13.5.2014

Tentaattori: Ahtola

1. Määrittele napakasti seuraavat käsitteet:

a) defenssi (anna esimerkkejä kehittyneistä ja kehittymättömistä defensseistä)

b) prevention teho, vaikuttavuus ja tehokkuus

c) komorbiditeetti

d) resilienssi

e) mielenterveyden häiriöiden tulkintakehykset

Vastaa seuraaviin tiiviisti:

2. Miksi lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin kannattaa ja pitää vaikuttaa jo päivähoidossa, koulussa ja oppilaitoksessa?

3. Psykiatrisen diagnostiikan ominaispiirteet ja ongelmat.

4. Mikä oli tärkein, mielenkiintoisin tai yllättävin asia, jonka opit tällä kurssilla?

 

1.2.2013

Tentaattori: Räihä

1. Valitse yksi ahdistuneisuushäiriö ja kuvaile sen syitä, oireita ja hoitomuotoja lyhyesti.

2. Kuvaile lyhyesti itsemurhaan liittyviä riskitekijöitä ja itsemurhaprosessia.

3. Mitä tutkimusten perusteella tiedetään kiintymyssuhdemallien siirtymisestä sukupolvelta toiselle?

4. Mitä seikkoja psykologin tulee huomioida, jotta hän toimisi ammattieettisesti oikein?

 

15.5.2012

Tentaattori: Räihä

1. Kuvaile lyhyesti stressiin liittyviä psykologisia reaktioita.

2. Kuvaile lyhyesti nuoruusiän yleisimmät ahdistuneisuushäiriöt.

3. Mitä ongelmia liittyy lapsien psykologisten häiriöiden arviointiin?

4. Selitä:

a. Komorbiditeetti

b. Prevalenssi

c. Psykoosi

 

17.2.2012

Tentaattori: Räihä

1. Kuvaile lyhyesti depressiota selittäviä psykologisia teorioita.

2. Kuvaile lyhyesti yksi ahdistuneisuushäiriö: oireet ja etiologia (syyt).

3. Mitä seikkoja tulee huomioida, kun tutkitaan elämänlaatua?

4. Kuvaile Ainsworthin kiintymyssuhdeluokat.