Valikko Sulje

Tieteenteon etiikka

11.12.2017

Tentaattori: Siipi

1. Selitä käsitteet: (2 p/selitys)
a) sektoritutkimus
b) haamukirjoittaja
c) tutkimustulosten kaksoiskäyttö
d) epäilyn velvollisuus

2. Nimeä ja kuvaile tutkimuseettisen vilpin muodot. (4 p)

3. Arvioi väitettä: ”Äiti päättää osallistuuko lapsi tutkimukseen.” (6 p)

 

27.11.2017

Tentaattori: Siipi

1. Selitä käsitteet:
a. Referee-järjestelmä
b. Haamukirjoittaja
c. Henkilötieto
d. Tutkimustulosten kaksoiskäyttö
e. Epäillyn velvollisuus (kirjan perusteella)

2. Vertaile plagiointia ja anastamista.

3. Mitä tarkoittaa vapaaseen tietoon perustuva suostumus? Nimeä kolme  tilannetta, joissa tästä voi poiketa.

 

21.11.2016

Tentaattori: ?

1. Selitä käsitteet:
a) Plagiointi
b) Itseplagiointi
c) Sektoritutkimus
d) Lahjakirjoittaja
e) Roolieriytymisen ongelma

2. Millä ehdoin tutkija saa kerätä henkilötietoja? Milloin tutkija saa rikkoa vaitiolovelvollisuutensa?

3. Arvioi väitettä: ”äiti päättää, osallistuuko lapsi tutkimukseen.”

 

1.10.2015

Tentaattori: Siipi

1. Mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat:

  • Haamukirjoittaja
  • Sektori-tutkimus
  • Referee-järjestelmä
  • Epäaito eettinen ongelma
  • Henkilötieto
  • Yksilöity suostumus

2. Nimeä ja kuvaile tutkimuseettisen vilpin muodot

3. Arvioi väitettä: ”äiti saa aina yksin päättää, osallistuuko lapsi tutkimukseen.”

 

7.10.2014

Tentaattori: Ahteensuu

1. Määrittele seuraavat käsitteet:

a) paternalismi

b) vilppiepäilyn menettelyn päävaiheet TENK:n mukaan

c) eettisten kysymysten päävaiheet

d) toisen asteen moraalidiskurssi

e) vilpin muodot TENK:n mukaan

f) suora henkilötieto

2. Milloin pitää pyytää eettiseltä toimikunnalta lausunto tutkimuksen tekoon?

3. Arkaluontoinen henkilötieto henkilötietolain mukaan. Miten tämä suhtautuu suostumukseen?

 

17.10.2013

Tentaattori: ?

1. Määrittele seuraavat käsitteet:

a) itseplagiointi

b) epäaito eettinen ongelma

c) hyvä tieteellinen käytäntö

d) paternalismi

e) henkilötieto

f) roolieriytymisen ongelma

2. Milloin tutkimuksessa voidaan poiketa vapaaseen tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta?

3. Arvioi väitettä ”tutkimuksesta ei saa koskaan koitua tutkittavalle mitään haittaa”.

 

?.11.2012

Tentaattori: Siipi

1. Mitä tarkoitetaan tutkimusvilpillä?

2. Mitä tarkoittaa yksityisyyden suoja ja miten tutkijan tulisi huomioida se työssään?