Valikko Sulje

Tutkimushaastattelu

16.2.2016

Tentaattori: Tiina Tuominen

1. Haluat tehdä haastattelututkimuksen. Mitä seikkoja sinun tulee ottaa huomioon tutkimusta suunnitellessasi, toteuttaessasi, tietoa analysoidessasi ja tuloksia raportoidessasi?

2. Vuorovaikutus haastattelussa.

3. Kysymykset ja niiden käyttö haastattelutukimuksessa.

 

21.4.2015

Tentaattori: ?

1. Haluat tehdä haastattelututkimuksen. Mitä seikkoja sinun tulee ottaa huomioon tutkimusta suunnitellessasi, toteuttaessasi, tietoa analysoidessasi ja tuloksia raportoidessasi?

2. Vuorovaikutus haastattelussa

3. Kysymykset ja niiden käyttö haastattelututkimuksessa.

 

20.3.2015

Tentaattori: Tiina Tuominen

1. Haluat tehdä haastattelututkimuksen. Mitä seikkoja sinun tulee ottaa huomioon tutkimusta suunnitellessasi, toteuttaessasi, tietoa analysoidessasi ja tuloksia raportoidessasi?

2. Haluat tutkia, miten onnellisuus muuttuu ihmisen elämänhistoriassa, ajan kuluessa. Minkä tyyppisen haastattelumallin valitset ja miksi? Mitkä ovat sen edut/haitat verrattuna muihin haastattelutyyppeihin?

3. Vuorovaikutus ja empatia haastattelussa – edut ja sudenkuopat.

 

25.3.2014

Tentaattori: ?

1. Haluat tehdä haastattelututkimuksen. Mitä seikkoja sinun tulee ottaa huomioon tutkimusta suunnitellessasi, toteuttaessasi, tietoa analysoidessasi ja tuloksia raportoidessasi?

2. Haluat tutkia, miten onnellisuus muuttuu ihmisen elämänhistoriassa, ajan kuluessa. Minkä tyyppisen haastattelumallin valitset ja miksi? Mitkä ovat sen edut/haitat verrattuna muihin haastattelutyyppeihin?

3. Vuorovaikutus ja empatia haastattelussa – edut ja sudenkuopat.

 

2.5.2013

Tentaattori: Ruonanvaara

1. Mitä haastattelukysymysten ”sudenkuoppia” (pitfalls) eli ongelmallisia tapoja kysyä on olemassa?

2. Mikä on teemahaastattelu? Miten se eroaa muista haastattelutyypeistä?

3. Mitä ovat vinjetit? Mihin niitä käytetään?

 

25.4.2013

Tentaattori: Ruonanvaara

1. Mitä haastattelukysymysten ”sudenkuoppia” (pitfalls) eli ongelmallisia tapoja kysyä on olemassa?

2. Millaisia haastateltavien valinnan menetelmiä niin sanotuissa laadullisissa haastattelututkimuksissa käytetään?

3. Mitä eettisiä näkökulmia on otettava huomioon haastattelututkimusta tehtäessä?

 

20.2.2012

Tentaattori: Valli

1. Mitä sinun tulee ottaa haastattelututkimuksessa huomioon tutkimusta suunnitellessa, toteuttaessa analysoidessa ja tuloksia raportoidessa?

2. Teet puolistrukturoitua teemahaastattelua. Millaisia kysymystekniikoita voit käyttää? Millaisia kysymyksiä tulee välttää?

3. Millaisiin sudenkuoppiin aloitteleva haastattelija voi kompastua? Miten voit välttää näitä kompastuskiviä?