Valikko Sulje

Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu

6.4.2017

Tentaattori: Eerik Lagerspetz

1. Millainen on hyvä deduktiivinen argumentti?

2. Millainen on hyvä määritelmä?

3. Miksi yksittäistapausten tarkastelu voi olla kiinnostavaa?

4. Miksei korrelaatiosta voi päätellä syy-seuraussuhdetta?

5. Suopeuden periaate