Valikko Sulje

Työterveyspsykologia

Lokakuu 2023

Tentaattori: Salo

1. Mitä on medikalisaatio ja miten se voi näkyä työterveyspsykologin vastaanotolla?

2. Mitä psykososiaalisia tekijöitä ilmenee palkkatyössä ja yrittäjyydessä? Miten työelämän uudelleenorganisointi vaikuttaa niihin?

3. *tilannekuvaus asiakkaasta*. Onko asiakkaalla työuupumus vai masennus? Miten selvität kummasta on kyse?

Huhtikuu 2023

Tentaattori: Salo

1. Tenttikirjassa kuvataan työelämän ja ammattien muutosta. Tarkastele asiaa työterveyspsykologian näkökulmasta. Mitkä ilmiöt ovat mielestäsi keskeisiä työntekijöiden psyykkisen hyvinvoinnin kannalta? Perustele.

2. Mitä tarkoittaa medikalisaatio ja miten se voi näkyä työterveyspsykologin vastaanotolla?

3. Asiakastapaus. Onko kyse masennuksesta vai työuupumuksesta ja miten sen voi saada selville?

17.6.2022

Tentaattori: Salo

1. Mitä työn psykososiaalisia tekijöitä esiintyy tyypillisesti palkkatyössä ja yrittäjillä? Miten muuttuva työn organisoituminen on vaikuttanut näihin tekijöihin?

2. Työterveyshuolto sisältää yhä enemmän perusterveydenhuollon palveluita. Mitä myönteisiä ja kielteisiä ilmiöitä tähän liittyy yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmista?

3. Asiakascasen esittely. Mikä asiakasta saattaa vaivata ja miten neuvoisit asiakasta työterveyspsykologina? Miksi?